STUDIJSKI PROGRAM MEHATRONIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Računarsko konstruisanje (CAD)

Prof. dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

02.09.2022.

16.09.2022.

Petak

Petak

14.30h

14.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi programiranja *

Prof. dr Velimir Dedić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Teorija sistema *

Doc. dr Zijad Havić

05.09.2022.

28.09.2022.

Ponedeljak

Srijeda

09.30h

09.30h

 

Razvoj i projektovanje proizvoda *

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Matematika III

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Tehnologija rukovanja materijalom

Prof. dr Milan Plavšić

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

08.09.2022.

29.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Mašinski elementi *

Prof. dr Zoran Lalić

14.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

Otpornost materijala *

Doc. dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Projektovanje mašinskih konstrukcija *

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Uljna hidraulika i pneumatika

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Fleksibilna proizvodna tehnologija (FPS)

 

 

 

 

 

Manipulatori i roboti

Prof. dr Milan Plavšić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Osnovi mehatronike

Doc. Dr Nurdin Čehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Programiranje u mehatronici

Prof. dr Adis Rahmanović

10.09.2022.

Subota

09.00h

 

Inženjering mehatroničkih Sistema

Prof. dr Adis Rahmanović

10.09.2022.

Subota

09.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Dinamika mehatroničkih sistema *

Prof. dr Adis Rahmanović

10.09.2022.

Subota

09.00h

 

Modelovanje i simulacija sistema*

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

Opto-mehatronički sistemi *

Dr. Zijad Havić

05.09.2022.

28.09.2022.

Ponedeljak

Srijeda

09.30h

09.30h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Primjena senzora i aktuatora

Dr. sc Venco Ćorluka

 

 

 

 

Upravljanje i regulacija

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

Mehanika motornih vozila

Prof. dr Zoran Lalić

14.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

12.00-13.00h

12.00-13.00h

 

VIII SEMESTAR

Programiranje i primjena logičkih kontrolera (PLC)

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Neuronske mreže *

Prof. dr Halid Žigić

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Biomehatronika *

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Mašinska vizija *

Prof. dr Milan Plavšić