STUDIJSKI PROGRAM MEHATRONIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Računarsko konstruisanje (CAD)

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi programiranja *

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Teorija sistema *

Prof. dr Irena Galić

 

 

 

 

Razvoj i projektovanje proizvoda *

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika III

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Tehnologija rukovanja materijalom

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

IV SEMESTAR

Tehnička mehanika

Doc. dr Srđan Marinković

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Dejan Miljanović

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Mašinski elementi *

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Otpornost materijala *

Prof. dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

Projektovanje mašinskih konstrukcija *

Doc. dr Nurdin Ćehajić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Uljna hidraulika i pneumatika

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Fleksibilna proizvodna tehnologija (FPS)

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Manipulatori i roboti

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Ćehajić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10:00h

 

Programiranje u mehatronici

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Inženjering mehatroničkih Sistema

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Dinamika mehatroničkih sistema *

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Modelovanje i simulacija sistema*

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

Opto-mehatronički sistemi *

Prof. dr

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Primjena senzora i aktuatora

 

 

 

 

Upravljanje i regulacija

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

Mehanika motornih vozila

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Programiranje i primjena logičkih kontrolera (PLC)

Doc. dr Nurdin Ćehajić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Neuronske mreže *

Prof. dr Edis Mekić

 

 

 

 

Biomehatronika *

Doc. dr Nurdin Ćehajić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10:00h

 

Mašinska vizija *

Prof. dr Nenad Kapor