STUDIJSKI PROGRAM RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

06.10.2020.

Utorak

16.00h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Elektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

06.10.2020.

Utorak

16.00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Elektrotehnika II

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Interakcija čovjek računar*

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje *

Prof. dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Opšta fizika I*

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

08.10.2020.

Četvrtak

14.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Električna kola

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Signali i sistemi

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Električna mjerenja

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof.dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Elektronsko poslovanje *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Operativni sistemi

 

 

 

 

 

Internet tehnologije

 

 

 

 

 

Internet

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Mobilno programiranje

 

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

 

 

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektroenergetski sistemi *

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom *

 

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi *

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanje računarskih mreža

 

 

 

 

 

Projektovanje elektronskih sklopova

 

 

 

 

 

Modelovanje i simulacija sistema

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Objektno orjentisano programiranje

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih Sistema *

 

 

 

 

 

Kompjuterska grafika i dizajn *

 

 

 

 

 

Informacione tehnologije *