fSTUDIJSKI PROGRAM RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Elektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

07.06.2024.

05.07.2024.

Četvrtak

14:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Elektrotehnika II

Prof. dr Halid Žigić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Interakcija čovjek računar*

Prof. dr Halid Žigić

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

10:00h

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje *

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Opšta fizika I*

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika III vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Električna kola

Prof. dr Dejan Miljanović

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

IV SEMESTAR

Signali i sistemi

Prof. dr Irena Galić

 

 

 

 

Električna mjerenja

Prof. dr Halid Žigić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof.dr Dejan Miljanović

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Operativni sistemi

Prof. dr Goran Popović

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Internet

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Mobilno programiranje

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Dejan Miljanović

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

Baze podataka

Prof. dr Edis Mekić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektroenergetski sistemi *

Prof.dr Halid Žigić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

14:00h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom*

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Multimedijalni sistemi *

Prof. dr Halid Žigić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

14:00h

14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanje računarskih mreža

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Projektovanje elektronskih sklopova

Prof. dr Halid Žigić

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

14:00h

 

Modelovanje i simulacija sistema

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Objektno orjentisano programiranje

Prof. dr Edis Mekić

 

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih sistema *

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Kompjuterska grafika i dizajn *

Akademik

Prof dr. Mile Petrović

 

 

 

 

Informacione tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović