fFAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – MEDICINA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc.dr Kristijan Dinjar

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

 

 

 

 

Medicinska hemija

Prof. dr Ranka Kubiček 

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00-11:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

Uvod u medicinu i prva pomoć

Prof. dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Kristijan Dinjar

 

 

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom

 Prof. dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:00h

 

Medicinska etika

 Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof. dr Munevera Bećarević

 

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

 Prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

 Histologija i embriologija

Prof. dr Slobodan Marinković

12.06.2024.

03.06.2024.

Srijeda

13:00h

 

 Neuroanatomija

 Prof. Dr Kristijan Dinjar

 

 

 

 

 Fiziologija

Prof. dr Nikola Ilanković 

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

 Informatika s medicinskom statistikom

 Prof. dr Halid Žigić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Strani jezik II 

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić 

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić,lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija 

Prof. dr Slobodan Marinković

12.06.2024.

03.06.2024.

Srijeda

13:00h

 

Fiziologija 

Prof. dr Nikola Ilanković  

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

 Epidemiologija

Doc. dr Igor Dragičević 

 

 

 

 

 Klinička propedeutika I

 

 

 

 

 

Ekologija i  zaštita životne sredine

Doc. dr Miro Maksimović

14.06.2024.

19.07.2024.

Petak

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

 Sociologija

Prof. dr Zoran Milošević 

14.06.2024.

Petak

09:30h

 

 Zdravstveno pravo

 Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Denis Husić

 

 

 

 

 Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Zoran Milošević  

14.06.2024.

Petak

09:30h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Patologija 

 

 

 

 Mikrobiologija s parazitologijom

 

 

 

 

 

 Farmakologija s toksikologijom

 

 

 

 

 

 Klinička propedeutika II

 

 

 

 

 

 Medicinska psihologija

 

 

 

 

 

 Izborni predmet

 

 

VI SEMESTAR

 Patologija

 

 

 

 

 

 Patofizologija

 

 

 

 

 

 Imunologija

 

 

 

 

 

 Farmakologija s toksikologijom

 

 

 

 

 

 Socijalna medicina

 

 

 

 

Izborni predmet

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 Farmakoekonimka

 

 

 

 

 

 Osnove laboratorijske dijagnostike

 

 

 

 

 

 Homeopatija

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

XII SEMESTAR