STUDIJSKI PROGRAM INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

02.09.2022.

16.09.2022.

Petak

Petak

14.30h

14.30h

 

Materijali u inženjerstvu

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

 

 

 

 

Nove IKT tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

Tehnička mehanika *

Doc. dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Matematika III

Vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Računarsko konstruisanje (CAD)

Prof. dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Tehnologija obrade proizvoda

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Upravljanje tehničkim sistemima

Prof. dr Slobodan Manojlović

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.30h

13.30h

 

Razvoj i projektovanje proizvoda

Prof. dr Slobodan Manojlović

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.30h

13.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Integralna sistemska podrškalogistika *

Prof. dr Milan Plavšić

 

 

 

 

Sistemi za automatsku identifikacjiu *

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Automatizacija procesa rada *

Prof. dr Milan Plavšić

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Tehnologija montaže

Prof. dr Milan Plavšić

 

 

 

 

Tehnologija rukovanja materijalom

Prof. dr Milan Plavšić

 

 

 

 

Tehnologije mjerenja i kontrole proizvoda

Prof. dr Milan Plavšić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Programiranje i primjena logičkih kontrolera (PLC)

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Pouzdanost sistema

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

Projektovanje proizvodnih sistema

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Procesi i sredstva rada*

Prof. dr Slobodan Manojlović

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.30h

13.30h

 

Menadžment kvaliteta *

Doc. dr Miroslav Miškić

 

 

 

 

Upravljanje projektima *

Doc. dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Inženjerstvo usluga

Prof. dr Zoran Lalić

14.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00-14.00h

13.00-14.00h

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Vještačka inteligencija

Doc. dr Zijad Havić

05.09.2022.

28.09.2022.

Ponedeljak

Srijeda

09.30h

09.30h

 

VIII SEMESTAR

Sistemi za mjerenje, nadzor i upravljanje

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Upravljanje procesima rada *

Doc. dr Nurdin Ćehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje *

Prof. dr Zoran Lalić

14.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00-12.00h

10.00-12.00h