STUDIJSKI PROGRAM INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika I

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

13.06.2024.

11.07.2024.

Četvrtak

10:00h

 

Materijali u inženjerstvu

Doc. dr Nurdin Ćehajić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Nove IKT tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Tehnička mehanika *

Doc. dr Srđan Marinković

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika III

Vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Računarsko konstruisanje (CAD)

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

IV SEMESTAR

Tehnologija obrade proizvoda

Doc. dr Nurdin Ćehajić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

Upravljanje tehničkim sistemima

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Razvoj i projektovanje proizvoda

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

IZBORNI PREDMETI

Integralna sistemska podrškalogistika *

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Sistemi za automatsku identifikacjiu *

Doc. dr Nurdin Ćehajić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

10:00h

 

Automatizacija procesa rada *

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Tehnologija montaže

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Tehnologija rukovanja materijalom

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Tehnologije mjerenja i kontrole proizvoda

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Programiranje i primjena logičkih kontrolera (PLC)

Doc. dr Nurdin Ćehajić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

Pouzdanost sistema

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

Projektovanje proizvodnih sistema

Doc. dr Nurdin Ćehajić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Procesi i sredstva rada*

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

Menadžment kvaliteta *

Doc. dr Miroslav Miškić

 

 

 

 

Upravljanje projektima *

Prof. dr Lenart Đerđ

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Inženjerstvo usluga

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Vještačka inteligencija

Doc. dr Zijad Havić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Sistemi za mjerenje, nadzor i upravljanje

Doc. dr Nurdin Ćehajić

15.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Upravljanje procesima rada *

Doc. dr Nurdin Ćehajić

 

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje *

Prof. dr Nenad Kapor