STUDIJSKI PROGRAM INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

06.10.2020.

Utorak

16.00h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Menadžment

Prof.dr Hariz Agić

31.10.2020.

Subota

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

06.10.2020.

Utorak

16.00h

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Materijali u inženjerstvu

Doc. dr Nurdin Ćehajić

17.10.2020.

Subota

12.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Nove IKT tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.10.2020.

Subota

09.30h

 

Tehnička mehanika *

Doc. dr Budimir Tojagić

17.10.2020.

Subota

14.30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Procesi i sredstva rada

Prof.dr Slobodan Manojlović

12.10.2020.

Ponedeljak

16.00h

 

Računarsko konstruisanje (CAD)

Prof.dr Nusret Mujagić

13.10.2020.

Utorak

12.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Tehnologija obrade proizvoda

Doc. dr Nurdin Ćehajić

17.10.2020.

Subota

12.30h

 

Upravljanje tehničkim sistemima

Prof. dr Slobodan Manojlović

12.10.2020.

Ponedeljak

16.00h

 

Razvoj i projektovanje proizvoda

Prof. dr Slobodan Manojlović

12.10.2020.

Ponedeljak

16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Integralna sistemska podrška – logistika *

 

 

 

 

 

Sistemi za automatsku identifikacjiu *

 

 

 

 

 

Automatizacija procesa rada *

Prof. dr Sead Avdić

07.10.2020.

Srijeda

14.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Tehnologija montaže

Prof. dr Sead Avdić

07.10.2020.

Srijeda

14.00h

 

Tehnologija rukovanja materijalom

Prof. dr Sead Avdić

07.10.2020.

Srijeda

14.00h

 

Tehnologije mjerenja i kontrole proizvoda

Prof. dr Sead Avdić

07.10.2020.

Srijeda

14.00h

 

VI SEMESTAR

Programiranje i primjena logičkih kontrolera (PLC)

Doc. dr Nurdin Ćehajić

17.10.2020.

Subota

12.30h

 

Pouzdanost sistema

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Projektovanje proizvodnih sistema

Doc. dr Nurdin Ćehajić

17.10.2020.

Subota

12.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Organizacija preduzeća *

-

 

 

 

 

Menadžment kvaliteta *

Prof. dr Anka Bulatović

 

 

 

 

Upravljanje projektima *

Doc. dr Budimir Tojagić

17.10.2020.

Subota

14.30h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Inženjerstvo usluga

Prof. dr Zoran Lalić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Vještačka inteligencija

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Sistemi za mjerenje, nadzor i upravljanje

Doc. dr Nurdin Ćehajić

17.10.2020.

Subota

12.30h

 

Stručna praksa

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Upravljanje procesima rada *

 

 

 

 

 

Upravljački informacioni sistemi *

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje *

Prof. dr Zoran Lalić

24.10.2020.

Subota

14.00h