STUDIJSKI PROGRAM ELEKTROENERGETIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika

 

...

06.10.2020.

Utorak

16.00h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Elektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Elektrotehnika II

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička mehanika*

Doc. dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje *

Prof. dr Zoran Lalić

 

 

 

 

Opšta fizika I *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Arhitetkura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Električna kola

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Osnovi upravljanja u elektroenergetici

 

 

 

 

 

Električna mjerenja

Prof. dr Halid Žigić

17.10.2020.

Subota

10.00h

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

24.10.2020.

Subota

12.00h

 

Mobilne i bežične komunikacije *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Elektromotorni pogoni

 

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Elektrotehnički materijali

 

16.10.2020.

Petak

11.00h

 

Elektromagnetika

 

17.10.2020.

Subota

11.00h

 

VI SEMESTAR

Signali i sistemi

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Primjenjena digitalna elektronika

 

 

 

 

 

Električne instalacije i osvjetljenja

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

24.10.2020.

Subota

11.00h

 

Tehnika visokog napona *

 

 

 

 

 

Obnovljivi izvori električne energije *

Prof. dr Slobodan Manojlović

12.10.2020.

Ponedeljak

16.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Elektroenergetski sistemi

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Energetska elektronika

 

 

 

 

 

Električne mašine

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Pouzdanost sistema

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Stručna praksa

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita u elektroenergetici*

 

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Operaciona istraživanja *

 

16.10.2020.

Petak

11.00h

 

Modelovanje i simulacija Sistema *

 

17.10.2020.

Subota

11.00h