STUDIJSKI PROGRAM ELEKTROENERGETIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Elektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

14:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Elektrotehnika II

Prof. dr Halid Žigić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička mehanika*

Doc. dr Srđan Marinković

 

 

 

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje *

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Opšta fizika I *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika III

Vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Električna kola

Prof.dr Dejan Miljanović

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

IV SEMESTAR

Osnovi upravljanja u elektroenergetici

 

 

 

 

Električna mjerenja

Prof. dr Halid Žigić

07.06.2024.

05.07.2024.

Petak

10:00h

 

Osnovi programiranja

Prof.dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka *

Prof. dr Edis Mekić

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije *

Prof.dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Elektromotorni pogoni

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

Elektrotehnički materijali

Prof. dr Halid Žigić

07.06.2024.

05.07.2024.

Četvrtak

14:00h

 

Elektromagnetika

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Signali i sistemi

Prof. dr Irena Galić

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Dejan Miljanović

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

Električne instalacije i osvjetljenja

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

Subota

10:00h

14:00h

 

Tehnika visokog napona *

 

 

 

 

Obnovljivi izvori električne energije *

Prof. dr Slobodan Manojlović

14.06.2024.

05.07.2024.

Petak

13:30h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Elektroenergetski sistemi

Prof. dr Halid Žigić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

14:00h

 

Energetska elektronika

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

Električne mašine

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Pouzdanost sistema

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita u elektroenergetici*

 

 

 

 

Operaciona istraživanja *

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

Modelovanje i simulacija sistema *

Prof. dr Željko Hederić