STUDIJSKI PROGRAM AUTOMATIKA I ROBOTIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

elekElektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

02.09.2022.

16.09.2022.

Petak

Petak

10.00h

10.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

 

 

 

 

Elektrotehnika II

Prof. dr Halid Žigić

02.09.2022.

16.09.2022.

Petak

Petak

11.30h

11.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička mehanika *

Doc. dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

 

Interakcija čovjek računar *

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Opšta fizika I *

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Matematika III vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Električna kola

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Čehajić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Električna mjerenja

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof. dr Halid Žigić

02.09.2022.

16.09.2022.

Petak

Petak

14.30h

14.30h

 

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Vještačka inteligencija

Doc. dr Zijad Havić

05.09.2022.

28.09.2022.

Ponedeljak

Srijeda

09.30h

09.30h

 

Elektrotehnički materijali

Prof.dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Signali i sistemi

Doc. dr Zijad Havić

05.09.2022.

28.09.2022.

Ponedeljak

Srijeda

09.30h

09.30h

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Halid Žigić

08.09.2022.

29.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Internet tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom *

Prof. dr Slobodan Manojlović

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.30h

13.30h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Industrijski roboti

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Programiranje u robotici

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Digitalni sistemi automatskog upravljanja

Prof.dr Halid Žigić

08.09.2022.

29.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje robotskih sistema

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Praktikum iz robotike *

Prof. dr Velimir Dedić