STUDIJSKI PROGRAM AUTOMATIKA I ROBOTIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

06.10.2020.

Utorak

16.00h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Elektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

06.10.2020.

Utorak

16.00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Elektrotehnika II

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička mehanika *

Doc. dr Budimir Tojagić

17.10.2020.

Subota

14.30h

 

Interakcija čovjek računar *

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Opšta fizika I *

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

08.10.2020.

Četvrtak

14.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Električna kola

Prof. dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Čehajić

17.10.2020.

Subota

12.30h

 

Električna mjerenja

 

 

 

 

 

Osnovi programiranja

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof.dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Baze podataka *

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Vještačka inteligencija

Prof.dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Elektrotehnički materijali

Prof.dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

VI SEMESTAR

Signali i sistemi

 

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

 

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet tehnologije *

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom *

 

 

 

 

 

Daljinska detekcija *

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Industrijski roboti

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Programiranje u robotici

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h

 

Digitalni sistemi automatskog upravljanja

Prof.dr Halid Žigić

15.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje robotskih sistema

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

24.10.2020.

Subota

11.00h

 

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

24.10.2020.

Subota

11.00h

 

Praktikum iz robotike *

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

Petak

14.00h