PEDAGOŠKA GRUPA PREDMETA

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta pedagogija

 

Prof. dr Kojo Simić

07.09.2022.

21.09.2022.

Srijeda

Srijeda

13.00h

13.00h

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Metodika nastavnog rada

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

 

 

 

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h