PEDAGOŠKA GRUPA PREDMETA

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta pedagogija

Prof. dr Perica Ivanek

19.06.2024.

03.07.2024.

Srijeda

Srijeda

16:00h

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Metodika nastavnog rada

Prof. dr Kojo Simić

12.06.2024.

17.07.2024.

Srijeda

14:00h

14:00h

 

Didaktika

Prof. dr Esed Karić