PEDAGOŠKA GRUPA PREDMETA

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta pedagogija

 

Doc. dr Kojo Simić

 

Svake subote

09.00h

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

15.10.2020.

Četvrtak

12.00h

 

Metodika nastavnog rada

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

09.10.2020.

Petak

11.00h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

24.10.2020.

Subota

14.00h