PSIHOLOGIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

 

 

 

 

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dario Galić

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

 

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Razvojna psihologija Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof.dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Psihologija sporta*

Prof. dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

Uvod u kliničku psihologiju

Prof.dr Nikola Ilanković

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

IV SEMESTAR

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Pedagoška psihologija

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

Psihometrija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Psihometrija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihološke osnove poremećaja *

Prof. dr Nikola Ilanković

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

Petak

09:30h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Kognitivna psihologija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Metodika rada školskog psihologa

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Klinička procjena

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

Doc.dr Edisa Šljivić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

14:30h

14:00h

 

Etika psihološke prakse

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihologija karijere *

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Psihologija porodice *

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Socijalna percepcija i socijalna interakcija *

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Socijalna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Psihologija motivacije i emocija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Psihologija rada i organizacije

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Forenzička psihologija

Prof. dr Nikola Ilanković

08.06.2024.

20.07.2024.

Subota

11:00h

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihologija darovitosti i kreativnosti*

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Biološka psihologija *

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić