PSIHOLOGIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

15.10.2020.

Četvrtak

12.00h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N Stančić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

15.10.2020.

Četvrtak

12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine *

Prof.dr Brano Miljuš

24.10.2020.

Subota

13.00h

 

Psihologija sporta *

Prof. dr Branimir Mikić

05.10.2020.

Ponedelja

15.00h

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

Četvrtak

11.00h

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

17.10.2020.

Subota

08.30h

 

Uvod u kliničku psihologiju

 

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

19.10.2020.

Ponedeljak

17.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

13.10.2020.

Utorak

15.15h

 

IV SEMESTAR

Psihologija ličnosti

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Kognitivna psihologija

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Psihometrija

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihološke osnove poremećaja *

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

15.10.2020.

Četvrtak

15.00h

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

Utorak

09.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

 

Metodika rada školskog psihologa

 

 

 

 

 

Klinička procjena

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihoterapija i savjetovanje

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Etika psihološke prakse

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihologija karijere *

 

 

 

 

 

Psihologija porodice *

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

Socijalna percepcija i socijalna interakcija *

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Socijalna psihologija

 

 

 

 

 

Psihologija motivacije i emocija

 

 

 

 

 

Psihologija rada i organizacije

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Forenzička psihologija

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihologija darovitosti i kreativnosti*

 

 

 

 

 

Biološka psihologija *

 

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija *