PSIHOLOGIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Razvojna psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Razvojna psihologija Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine*

Prof.dr Brano Miljuš

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Psihologija sporta*

Prof. dr Branimir Mikić

 

 

 

 

Osnovi informatike*

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Uvod u kliničku psihologiju

Prof.dr Nikola Ilanković

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Psihometrija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

Psihometrija

Vježbe

Milka Bilić, dipl. psiholog

Demonstrator

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihološke osnove poremećaja *

Prof. dr Nikola Ilanković

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.09.2022.

04.10.2022.

Utorak

Utorak

09.30h

09.30h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Kognitivna psihologija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

Metodika rada školskog psihologa

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

Klinička procjena

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

VI SEMESTAR

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

Prof. dr Šaćira Mešalić

15.09.2022.

29.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Etika psihološke prakse

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihologija karijere *

Prof.dr Refik Ćatić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Psihologija porodice *

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

Socijalna percepcija i socijalna interakcija *

Prof.dr Refik Ćatić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Socijalna psihologija

Prof.dr Refik Ćatić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Psihologija motivacije i emocija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

Psihologija rada i organizacije

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

VIII SEMESTAR

Forenzička psihologija

Prof. dr Nikola Ilanković

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihologija darovitosti i kreativnosti*

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00h

16.00h

 

Biološka psihologija *

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija *

Prof.dr Refik Ćatić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h