STUDIJSKI PROGRAM IT MENADŽMENT

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Interakcija čovjek računar *

Prof. dr Halid Žigić

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

10:00h

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje*

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Opšta fizika I *

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Osnovi ekonomije

Prof. dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

Petak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

Menadžment

Prof. dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić,

lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

IV SEMESTAR

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Baze podataka

Prof. dr Edis Mekić

 

 

 

 

Elektronsko poslovanje

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof. dr Dejan Miljanović

08.06.2024.

13.07.2024.

Subota

12:00h

 

Mobilne i bežične komunikacije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

 

V SEMESTAR

Organizacija preduzeća

Prof. dr Ferhat Ćejvanović

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

17:00h

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Programski jezici

Prof. dr Marija Habijan

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Programiranje i dizajn web aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Ekonomika preduzeća

Prof. dr Darko Pašalić

 

 

 

 

Menadžment kvaliteta

Doc. dr Miroslav Miškić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Marketing*

Doc. dr Boro Ninić

 

 

 

 

Zaštita podataka i računarskih Sistema

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Projektni menadžment

Prof. dr Šemsudin Dervić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI