STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

 

I SEMESTAR

Uvod u istorijske nauke

Prof. dr Azem Kožar

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Grčki i rimski svijet

Prof. dr Ivan Balta

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.30h

11.30h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Sociologija

Prof. dr Zoran Milošević

06.09.2022.

04.10.2022.

Utorak

Utorak

09.30h

09.30h

 

Antička i srednjevijekovna arheologija

Prof. dr Azem Kožar

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

14.00h

14.00h

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija diplomatije *

Prof.dr Ivan Balta

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.30h

11.30h

 

Komunikacijske vještine *

Prof. dr Brano Miljuš

 

 

 

 

Osnovi informatike *

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Istorija starog istoka i stare Grčke

Prof. dr Ivan Balta

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.30h

11.30h

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Opšta istorija poznog srednjeg vijeka

Prof. dr Ivan Balta

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.30h

11.30h

 

BiH u srednjem vijeku

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

Opšta istorija srednjeg vijeka

Prof. dr Azem Kožar

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

14.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija političkih teorija *

Prof. dr Mišo Kulić

 

 

 

 

Slovenske zemlje u srednjem vijeku *

Prof. dr Ivan Balta

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.30h

11.30h

 

Pregovaranje *

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Rana moderna istorija

Prof. dr Azem Kožar

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

12.000h

12.00h

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

Prof. dr Ivan Balta

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.30h

11.30h

 

BiH pod Austro-Ugarskom

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Istorija Naroda JI Evrope (1790-1918)

Prof. dr Azem Kožar

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

14.00h

14.00h

 

Svjetska istorija 19. Vijeka

Prof. dr Ivan Balta

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.30h

11.30h

 

Metodika nastave istorije

Prof. dr Azem Kožar

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

14.00h

14.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2022.

16.09.2022.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

 

BiH za vrijeme Osmanske vlasti *

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918.

Prof. dr Edin Ramić

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

 

VII SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Azem Kožar

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

12.00h

12.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof. dr Ivan Balta

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.30h

11.30h

 

VIII SEMESTAR

Svjetska istorija od 1918 - 1945

Prof. dr Azem Kožar

06.09.2022.

21.09.2022.

Utorak

Srijeda

14.00h

14.00h

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof dr Edin Ramić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija Bizantije *

Prof. dr Ivan Balta

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.30h

11.30h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

 

Strategijski menadžment *

Prof. dr Boško Nadoveza

15.09.2022.

29.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h