STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Rana moderna istorija

Prof. dr Ivan Balta

09.10.2020.

Petak

13.00h

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

Prof. dr Ivan Balta

09.10.2020.

Petak

13.00h

 

BiH pod Austro-Ugarskom

Prof. dr Ivan Balta

09.10.2020.

Petak

13.00h

 

VI SEMESTAR

Istorija naroda JI Evrope (1790-1918)

Prof. dr Ivan Balta

09.10.2020.

Petak

13.00h

 

Svjetska istorija 19. vijeka

Prof. dr Edin Ramić

31.10.2020.

Subota

11.00h

 

Metodika nastave istorije

Prof. dr Ivan Balta

09.10.2020.

Petak

13.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

16.10.2020.

Petak

15.00h

 

BiH za vrijeme Osmanske vlasti *

Prof. dr Ivan Balta

09.10.2020.

Petak

13.00h

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918 *

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

24.10.2020.

Subota

14.00h

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Edin Ramić

31.10.2020.

Subota

11.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof. dr Ivan Balta

09.10.2020.

Petak

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Svjetska istorija od 1918 - 1945

 

 

 

 

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof dr Edin Ramić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija Bizantije *

Prof. dr Ivan Balta

09.10.2020.

Petak

13.00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

 

 

 

 

Strategijski menadžment *

Prof. dr Boško Nadoveza

06.10.2020.

Utorak

14.30h