STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

III i IV SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Istorija starog Istoka i stare Grčke

Prof. dr Edin Ramić 

12.04.2019.

Petak

15.30h

 

Opšta psihologija

 Prof. dr Refik Ćatić

13.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

06.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

09.04.2019.

Utorak

10.00h

VIII SEMESTAR

Opšta istorija poznog srednjeg vijeka

Prof. dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

BiH u srednjem vijeku

Prof. dr Edin Ramić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta istorija srednjeg vijeka

 Prof. dr Azem Kožar

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istorija političkih teorija*

Prof.dr Zoran M. Milošević

 

 

 

 

Slovenske zemlje u srednjem vijeku*

 Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Pregovaranje*

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Rana moderna istorija

Prof. dr Ivan Balta

05.04.2019.

Petak

15.00h

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

Prof. dr Ivan Balta

05.04.2019.

Petak

15.00h

 

BIH pod Austro-Ugarskom

Prof. dr Ivan Balta

05.04.2019.

Petak

15.00h

 

VIII SEMESTAR

Istorija naroda JI Evrope (1790-1918)

Prof. dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija 19. vijeka

Prof. dr Edin Ramić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Svjetska istorija od (1918-1945)

Prof. dr Edin Ramić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Osnovi ekonomije*

Prof. dr Nevenka Nićin

18.04.2019.

Četvrtak

12.00h

 

BIH za vrijeme Osmanske vlasti*

Prof. dr Ivan Balta

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918*

Prof. dr Azem Kožar

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

Predmet

Profesor

Datum

Dan

Vrijeme

Učionica

VII SEMESTAR

Metodika nastave historije I

Prof. dr Azem Kožar

11.04.2019.

Četvrtak

12.00h

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Edin Ramić

12.04.2019.

Petak

15.30h

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof.dr Ivan Balta

05.04.2019.

Petak

15.00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave historije II

Prof. dr Azem Kožar

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof.dr Edin Ramić

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Izborni predmeti

Istorija Bizantije*

Prof.dr Ivan Balta

05.04.2019.

Petak

15.00h

 

Menadžment*

Prof.dr Hariz Agić

20.04.2019.

Subota

10.00h

 

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

 

 

 

 

Predmeti obilježeni sa * su izborni predmeti