STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

I i II SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Uvod u istorijske nauke

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Grčki i rimski svijet

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

II SEMESTAR

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

Antička i srednjevijekovna arheologija

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija diplomatije *

Prof.dr Ivan Balta

 

 

 

 

Komunikacijske vještine *

Prof. dr Kemal Brkić

 

 

 

 

Sociologija  *

Akademik prof. dr Zoran Milošević

14.06.2024.

Petak

09:30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Istorija starog istoka i stare Grčke

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

 

 

 

 

Opšta psihologija vježbe

Milka Bilić, demonstrator

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

IV SEMESTAR

Opšta istorija poznog srednjeg vijeka

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

BiH u srednjem vijeku

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Opšta istorija srednjeg vijeka

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija političkih teorija *

Prof. dr Mišo Kulić

 

 

 

 

Slovenske zemlje u srednjem vijeku *

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Pregovaranje *

Prof.dr Miroslav Baljak

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Rana moderna istorija

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

BiH pod Austro-Ugarskom

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Istorija Naroda JI Evrope (1790-1918)

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Svjetska istorija 19. Vijeka

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Metodika nastave istorije

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof.dr Nevenka Nićin

07.06.2024.

Petak

14:00h

 

Osnovi ekonomije

Vježbe

Mr Marijana Džombić, viši asistent

 

 

 

 

BiH za vrijeme Osmanske vlasti *

 Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918.*

 Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Didaktika

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Svjetska istorija od 1918 - 1945

Prof. dr Azem Kožar

 

 

 

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

 Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija Bizantije *

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

08.06.2024.

06.07.2024.

Subota

13:00h

 

Strategijski menadžment *

Prof. dr Darko Pašalić

15.06.2024.

06.07.2024.

Subota

10:00h