STUDIJSKI PROGRAM ISTORIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Rana moderna istorija

Prof. dr Ivan Balta

17.06.2019.

01.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Istorija Srednje Evrope u novom vijeku

Prof. dr Ivan Balta

17.06.2019.

01.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

BiH pod Austro-Ugarskom

Prof. dr Ivan Balta

17.06.2019.

01.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

VI SEMESTAR

Istorija naroda JI Evrope (1790-1918)

Prof. dr Ivan Balta

17.06.2019.

01.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Svjetska istorija 19. vijeka

Prof. dr Edin Ramić

22.06.2019.

06.07.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Svjetska istorija od (1918-1945)

Prof. dr Edin Ramić

22.06.2019.

06.07.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi ekonomije *

Prof. dr Nevenka Nićin

26.06.2019.

10.07.2019.

09.09.2019.

23.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

12.00h

12.00h

 

BiH za vrijeme Osmanske vlasti *

Prof. dr Ivan Balta

17.06.2019.

01.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Istorija naroda JI Evrope poslije 1918 *

Prof. dr Azem Kožar

24.06.2019.

12.07.2019.

12.09.2019.

27.09.2019.

Ponedeljak

Petak

Četvrtak

Petak

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Metodika nastave historije I

Prof. dr Azem Kožar

24.06.2019.

12.07.2019.

12.09.2019.

27.09.2019.

Ponedeljak

Petak

Četvrtak

Petak

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Istorija Jugoslavije od 1918-1945

Prof. dr Edin Ramić

22.06.2019.

06.07.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

Svjetska istorija poslije 1945

Prof. dr Ivan Balta

17.06.2019.

01.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

VIII SEMESTAR

Metodika nastave historije II

Prof. dr Azem Kožar

24.06.2019.

12.07.2019.

12.09.2019.

27.09.2019.

Ponedeljak

Petak

Četvrtak

Petak

11.00h

11.00h

11.00h

11.00h

 

Istorija Jugoslavije poslije 1945.

Prof dr Edin Ramić

22.06.2019.

06.07.2019.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Istorija Bizantije *

Prof. dr Ivan Balta

17.06.2019.

01.07.2019.

02.09.2019.

16.09.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h

 

Menadžment *

Prof. dr Hariz Agić

19.06.2019.

03.07.2019.

04.09.2019.

18.09.2019.

Srijeda

Srijeda

Srijeda

Srijeda

16.00h

16.00h

16.00h

16.00h

 

Strategijski menadžment *

Prof. dr Boško Nadoveza

11.06.2019.

26.06.2019.

10.09.2019.

25.09.2019.

Utorak

Srijeda

Utorak

Srijeda

13.00h

13.00h

13.00h

13.00h