RASPORED ZA II CIKLUS

EKONOMSKI FAKULTET

 

PEDAGOŠKI FAKULTET

 

PRAVNI FAKULTET

 

FAKULTET ZA MEDICINU,FARMACIJU I ZDRAVSTVO

 

TEHNIČKI FAKULTET

 

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMSKI FAKULTET

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2022.

16.09.2022.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

15.09.2022.

29.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

Revizija *

Prof.dr Anka Bulatović

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

Upravljanje investicijama *

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2022.

16.09.2022.

Petak

Petak

12.00h

12.00h

Sportski turizam i wellness *

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

PEDAGOŠKI FAKULTET

PEDAGOGIJA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.09.2022.

04.10.2022.

Utorak

Utorak

09.30h

09.30h

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u nastavi

Prof. dr Husejn Musić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Didaktika*

Prof. dr Husejn Musić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Komunikacijske vještine *

Prof.dr Brano Miljuš

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Opšta psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

Pedagoška psihologija *

Prof. dr Refik Ćatić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

11.00h

11.00h

 

MATEMATIKA I FIZIKA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Matematiča analiza

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

Opšta fizika

Doc. dr Alija Muhibić

 

 

 

Geometrija

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

Linearna algebra*

Prof. dr Radoslav Galić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

Računarska tehnika *

Prof.dr Halid Žigić

09.09.2022.

30.09.2022.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

Analitička geometrija *

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

Statistička fizika *

Prof. dr Jugoslav Stahov

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

 

GEOGRAFIJA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Terenska nastava geografije

Prof. dr Tešo Ristić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Savremena nastavna sredstva u nastavi geografije

Prof. dr Tešo Ristić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Savremeni političko-geografski problemi

Prof. dr Tešo Ristić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Školaska geografija u obrazovnom sistemu*

Prof. dr Tešo Ristić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Razvojnost geografskih pojmova u nastavi geografije*

Prof. dr Tešo Ristić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Savremeni problemi nastave geografije*

 

 

 

 

GIS – geografski informacioni sistemi*

 

 

 

 

PRAVNI FAKULTET

OPŠTE PRAVO

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Krivično parvo

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

Građansko pravo

Prof. dr Brana Komljenović

 

 

 

Upravno pravo

Prof. dr Albina Fazlović

13.09.2022.

27.09.2022.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

Poslovno pravo*

Prof. dr Nenad Avramović

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.30h

12.30h

Izvršni postupak*

Prof. dr Brana Komljenović

 

 

 

Javne finansije*

Prof. dr Izet Banda

12.09.2022.

26.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

Saobraćajno pravo*

Prof. dr Nenad Avramović

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.30h

12.30h

Forenzika u krivičnom postupku*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

Fizioterapija procjena

Prof. dr Vera Ilanković

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

Rana rehabilitacija

Prof. dr Vera Ilanković

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

Upravljanje privatnom fizijatrijskom ustanovom*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Fizička invalidnost i porodica*

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

SPORTSKI TRENER

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Kondicijska priprema u sportu

Prof. dr Branimir Mikić

07.09.2022.

27.09.2022.

Srijeda

Utorak

12.00h

12.00h

Biološko-medicinski aspekti sporta

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kineziološke transformacije

Prof. dr Branimir Mikić

07.09.2022.

27.09.2022.

Srijeda

Utorak

12.00h

12.00h

Organizacija i upravljanje u sportu *

Prof. dr Izudin Tanović

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

Metodika sportske grane *

Prof. dr Veselin Bunčić

15.09.2022.

30.09.2022.

Četvrtak

Petak

12.00h

12.00h

Planiranje i programiranje u sportu *

Prof. dr Izudin Tanović

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

Liderstvo u sportu *

Prof. dr Branimir Mikić

07.09.2022.

27.09.2022.

Srijeda

Utorak

12.00h

12.00h

SESTRINSTVO

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

Medicinska sestra/tehničar kao član zdravstvenog tima

 

 

 

 

Organizacija sestrinske struke

 

 

 

 

Upravljanje kliničkim odjelom*

Doc. dr Nataša Zelinčević Vukajlović

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Kako saopštiti lošu vijest*

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

 

RADIOLOGIJA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Sustav znanosti, školovanje znanstvenika i etika u znanosti

Prof. dr Sanda Pribić

 

 

 

Psihološki pristup radiološkom bolesniku

Prof. dr Haris Huseinagić

 

 

 

Radiološka farmakologija

Prof. dr Haris Huseinagić

 

 

 

Upravljanje privatnom radiološkom ustanovom*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Nuspojave radioterapije*

Doc. dr Sava Stajić

 

 

 

 

TEHNIČKI FAKULTET

SAOBRAĆAJ

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Menadžment ljudskih resursa

Prof. dr Hariz Agić

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

15.00h

15.00h

Globalne komunikacije

Prof. dr Halid Žigić

09.09.2022.

30.09.2022.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

Dinamika vozila

Prof. dr Zoran Lalić

14.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

12.00-13.00h

12.00-13.00h

Tehnologija špedicije*

Doc. dr Stevo Stević

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

Međunarodni saobraćaj*

Prof. dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Skladištenje podataka*

Prof.dr Halid Žigić

09.09.2022.

30.09.2022.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

Krivična djela u saobraćaju *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

 

GEODEZIJA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Geodetski premjer

Prof. dr Gligorije Perović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

08.30-10.30h

08.30-10.30h

WEB GIS

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

 

 

 

 

Elektronika u geodeziji*

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

Digitalna kartografija*

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

Organizacija geodetskih radova*

Prof. dr Gligorije Perović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

08.30-10.30h

08.30-10.30h

Globalna geodezija*

Prof. dr Gligorije Perović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

08.30-10.30h

08.30-10.30h

GRAĐEVINARSTVO

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Menadžment tehnologija građenja

Doc. dr Goran Pejičić

 

 

 

Betonske konstrukcije inženjerskog objekta

Prof.dr Lenart Đerđ

07.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Konstrukcije

Prof.dr Lenart Đerđ

07.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija*

Doc. dr Budimir Tojagić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

15.00h

15.00h

Metalni mostovi*

Prof.dr Lenart Đerđ

07.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Seizmička analiza konstrukcija*

Prof.dr Lenart Đerđ

07.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Projektovanje visokih zgrada*

Prof.dr Lenart Đerđ

07.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

 

ELEKTROENERGETIKA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Elektroenergetski sistemi

Halid Žigić

08.09.2022.

29.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

Energetska elektronika

Dr Venco Ćorluka 

 

 

 

Obnovljivi izvori električne energije

Prof. dr Slobodan Manojlović

09.09.2022.

23.09.2022.

Petak

Petak

14.30h

13.30h

Osnovi analize i sistema*

Prof.dr Halid Žigić 

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Pouzdanost sistema*

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

Tehnika visokog napona*

Dr Venco Ćorluka

 

 

 

Inteligentni sistemi*

Prof. dr Željko Hederić

 

 

 

 

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

SOCIJALNI RAD

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Neđo Danilović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Socijalni rad u porodici

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.09.2022.

04.10.2022.

Utorak

Utorak

09.30h

09.30h

Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

13.00h

13.00h

Akademsko pisanje sa kancelarijskim poslovanjem

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.09.2022.

04.10.2022.

Utorak

Utorak

09.30h

09.30h

Socijalni rad i prevencija delikvencije mladih*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.09.2022.

04.10.2022.

Utorak

Utorak

09.30h

09.30h

Psihološki pristup invalidnom bolesniku*

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Socijalna politika*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

06.09.2022.

04.10.2022.

Utorak

Utorak

09.30h

09.30h