www.eubd.edu.ba

info@eubd.edu.ba

 

EVROPSKI UNIVERZITET

II CIKLUS STUDIJA

 

PRAVNI FAKULTET

TEHNIČKI FAKULTET

EKONOMSKI FAKULTET

PEDAGOŠKI FAKULTET

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Forenzika

Oblast saobraćaja

Opšti smjer

Oblast razredne nastave

Radiologija

Politologija

Opšte pravo

Inženjerska informatika

 

Pedagogija

Fizioterapija i radna terapija

 

 

Geodezija

 

Matematika i fizika

 

 

 

Oblast građevinarstva

 

Informatika i tehnika

 

 

 

Konstrukcije

 

Geografija

 

 

 

 

 

Istorija

 

 

 

 

 

Psihologija

 

 

 

 

EKONOMSKI FAKULTET

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

04.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

14.00h

14.00h

Revizija *

Prof.dr Anka Bulatović

04.09.2020.

25.09.2020.

Petak

Petak

14.00h

14.00h

Upravljanje investicijama *

Prof.dr Nevenka Nićin

02.09.2020.

30.09.2020.

Srijeda

Srijeda

12.00h

12.00h

Sportski turizam i wellness *

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

 

 

 

 

 

PRAVNI FAKULTET

OPŠTI SMJER

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Upravno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

15.09.2020.

29.09.2020.

Utorak

Utorak

13.00h

13.00h

Poslovno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

10.00h

Izvršni postupak*

Prof.dr Brana Komljenović

02.09.2020.

16.09.2020.

Srijeda

Srijeda

10.00h

10.00h

Poresko pravo*

Doc.dr Blanka Oršolić

09.09.2020.

23.09.2020.

Srijeda

Srijeda

17.00h

17.00h

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

10.00h

Međunarodno krivično pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNI FAKULTET

FORENZIKA

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Pravni osnovi forenzike

Prof. dr Marković Miloš

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

Kriminalističko-forenzička obrada lica mjesta

Prof. dr Marković Miloš

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

Forenzička fizičko-hemijska analiza

Prof. dr Ranka Kubiček

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

DNK analiza*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

Dokumentna tehnika*

Prof. dr Marković Miloš

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

Kriminalistička metodika*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

Forenzička psihologija sa psihijatrijom*

Prof. dr Nikola Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

 

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Spoljnopolitička analiza

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

Komunikacijske teorije i modeli

Prof.dr Dragan Tančić

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Osnovi spoljne politike

Prof.dr Brano Miljuš

12.09.2020.

30.09.2020.

Subota

Srijeda

12.00h

12.00h

Liderstvo*

Prof.dr Brano Miljuš

12.09.2020.

30.09.2020.

Subota

Srijeda

12.00h

12.00h

Geopolitika*

Akademik Prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija*

Prof.dr Dragan Tančić

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Mediji i društvo*

Akademik Prof.dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Prof.dr Sanda Pribić

12.09.2020.

Subota

11.00h

Fizioterapija procjena

Prof.dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

Rana rehabilitacija

Prof.dr Vera Ilanković

05.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

11.00h

11.00h

Upravljanje privatnom fizijatrijskom ustanovom*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Fizička invalidnost i porodica *

Doc.dr Sanda Pribić

12.09.2020.

Subota

11.00h

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

RADIOLOGIJA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Prof.dr Sanda Pribić

12.09.2020.

Subota

11.00h

Psihološki pristup radiološkom bolesniku

Prof. dr Haris Huseinagić

21.09.2020.

Ponedeljak

15.00h

Radiološka farmakologija

Prof. dr Haris Huseinagić

21.09.2020.

Ponedeljak

15.00h

Upravljanje privatnom radiološkom ustanovom*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Nuspojave radioterapije *

Prof. dr Haris Huseinagić

21.09.2020.

Ponedeljak

15.00h

 

 

 

PEDAGOŠKI FAKULTET

MATEMATIKA I FIZIKA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Matematička analiza

...

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

Opšta fizika

Doc.dr Alija Muhibić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Geometrija

...

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

 

II SEMESTAR

 

 

Linearna algebra*

Prof. dr Radoslav Galić

03.09.2020.

17.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

Računarska tehnika*

Prof.dr Halid Žigić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Analitička geometrija*

***

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

Statistička fizika *

Prof.dr Jugoslav Stahov

17.09.2020.

01.10.2020.

Četvrtak

Četvrtak

15.00h

15.00h

 

PEDAGOŠKI FAKULTET

PEDAGOGIJA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

Akademsko pisanje

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

01.09.2020.

28.09.2020.

Utorak

Ponedeljak

10.00h

10.00h

 

 

II SEMESTAR

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

07.09.2020. 

21.09.2020. 

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00h

12.00h

E-učenje *

Prof. dr Halid Žigić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Andragogija *

Prof.dr Husejn Musić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Psihologija obrazovanja i vaspitanja*

Prof.dr Husejn Musić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

 

PSIHOLOGIJA

 

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

Psihometrija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

Klinička procjena

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

 

II SEMESTAR

 

 

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

Socijalna psihologija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

Kognitivna psihologija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

07.09.2020.

28.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

16.30h

16.30h

 

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBLAST RAZREDNE NASTAVE

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Savremeno didaktičko-metodički tokovi u nastavi

Prof.dr Husejn Musić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća

N.S.

12.09.2020.

Subota

11.00h

Savremeni tokovi metodike književnosti u razrednoj nastavi

Prof. dr Jelena Vojinović Kostić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

10.00h

10.00h

 

 

 

 

 

 

 

Oblast razredne nastave sa defektologijom

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

13.00h

13.00h

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Prof. dr Refik Ćatić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

Prof. dr Šaćira Mešalić

07.09.2020.

21.09.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

 

12.00h

12.00h

 

Oblast razredne nastave -opšti smjer

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

Porodična pedagogija

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

 

 

 

 

Oblast razredne nastave sa engleskim jezikom

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

Porodična pedagogija

 

 

 

 

Tvorba riječi u engleskom jeziku

 

 

 

 

Metodika nastave engleskog jezika

 

 

 

 

Oblast razredne nastave sa likovnom kulturom

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

Porodična pedagogija

 

 

 

 

Opšta estetika

 

 

 

 

Likovne forme

 

 

 

 

 

TEHNIČKI FAKULTET

GEODEZIJA

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

Web GIS

Prof.dr Mile Petrović

26.09.2020.

Subota

10.00h

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

14.00h

14.00h

Elektronika u geodeziji *

Prof.dr Mile Petrović

26.09.2020.

Subota

10.00h

Digitalna kartografija *

Prof.dr Mile Petrović

26.09.2020.

Subota

10.00h

Organizacija geodetskih radova *

Prof.dr Gligorije Perović

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

Globalna geodezija *

Prof.dr Gligorije Perović

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

09.00h

09.00h

 

 

 

ARHITEKTURA

 

 

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Razvoj tipologija arhitektonskih objekata

Prof. dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

Principi formiranja i tipologije gradskog prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

Reprezentacija šireg prostornog okruženja

Prof. dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu*

Prof. dr Ivan Hegediš

08.09.2020.

22.09.2020.

Utorak

Utorak

12.00h

12.00h

Funkcija arhitektonske i urbane forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

Savremene tehnologije u projektovanju i građenju*

Doc.dr Budimir Tojagić

05.09.2020.

19.09.2020.

Subota

Subota

18.00h

18.00h

Istorija i teorija arhitekture *

Prof.dr Nusret Mujagić

10.09.2020.

24.09.2020.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

 

SAOBRAĆAJ

 

 

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

12.09.2020.

26.09.2020.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Boško Nadoveza

15.09.2020.

29.09.2020.