STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN I MULTIMEDIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Sead Rešić

18.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

10:00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

12.06.2024.

10.07.2024.

Srijeda

Srijeda

12:00h

12:00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

06.06.2024.

04.07.2024.

Četvrtak

Četvrtak

10:00h

10:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Interakcija čovjek računar*

Prof. dr Halid Žigić

14.06.2024.

12.07.2024.

Petak

10:00h

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje*

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

Opšta fizika I*

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

 

Matematika III vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Audio i video tehnike

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

11.06.2024.

02.07.2024.

Utorak

11:00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

07.06.2024.

01.07.2024.

Petak

Ponedeljak

13:00h

 

IV SEMESTAR

Elektroakustika

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

Baze podataka

Prof. dr Edis Mekić

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II*

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Istorija umjetnosti i arhitekture *

Prof. dr Ivan Balta

 

 

 

 

Računarsko konstruisanje (CAD)*

Prof. dr Nenad Kapor

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Digitalna TV

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Računarska obrada slike

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanje računarskih igara

Doc. dr Marija Habijan

 

 

 

 

Programiranje i dizajn web aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Dizajn štampe

Doc. dr Marija Habijan

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

 

 

 

 

Likovne tehnike i postupci *

Nemanja Smičiklas, predavač

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi *

Prof. dr Halid Žigić

21.06.2024.

19.07.2024.

Petak

14:00h

14:00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Digitalna fotografija

Prof. dr Irena Galić

 

 

 

 

Produkcija multimedijalnih sadržaja

Doc. dr Marija Habijan

 

 

 

 

Grafike i vizuelne komunikacije

Nemanja Smičiklas, predavač

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

Akademik

Prof dr. Mile Petrović

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta estetika *

Prof. dr Mišo Kulić

 

 

 

 

Likovne forme *

Nemanja Smičiklas, predavač

 

 

 

 

Grafički dizajn *