STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN I MULTIMEDIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika

vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Branko Sarić

06.09.2022.

20.09.2022.

Utorak

Utorak

16.00h

16.00h

 

Matematika II vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.00h

12.00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Osnovi informatike

Vježbe

Mr Smiljana Bijelović

asistent

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Interakcija čovjek računar*

Prof. dr Halid Žigić

01.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

12.00h

12.00h

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje*

Prof. dr Zoran Lalić

14.09.2022.

28.09.2022.

Srijeda

Srijeda

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Opšta fizika I*

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

08.09.2022.

22.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

10.00h

10.00h

 

Matematika III vježbe

Mr Mirsad Trumić

 

 

 

 

Audio i video tehnike

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić

03.09.2022.

17.09.2022.

Subota

Subota

12.30h

12.30h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

IV SEMESTAR

Elektroakustika

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

Baze podataka

Prof. dr Gordana Đorđević

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II*

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Istorija umjetnosti i arhitekture *

Prof. dr Ivan Balta

05.09.2022.

19.09.2022.

Ponedeljak

Ponedeljak

11.30h

11.30h

 

Računarsko konstruisanje (CAD)*

Prof. dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Digitalna TV

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

Internet tehnologije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Računarska obrada slike

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Projektovanje računarskih igara

 

 

 

 

 

Programiranje i dizajn web aplikacija

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Dizajn štampe

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

10.09.2022.

24.09.2022.

Subota

Subota

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

Likovne tehnike i postupci *

Nemanja Smičiklas, predavač

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi *

Prof. dr Halid Žigić

08.09.2022.

29.09.2022.

Četvrtak

Četvrtak

14.00h

14.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Digitalna fotografija

 

 

 

 

 

Produkcija multimedijalnih sadržaja

 

 

 

 

 

Grafike i vizuelne komunikacije

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Kompjuterska grafika i dizajn

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta estetika *

 

 

 

 

 

Likovne forme *

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Grafički dizajn *