STUDIJSKI PROGRAM ELEKTROENERGETIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika

 

...

08.10.2019.

15.10.2019.

29.10.2019.

05.11.2019.

12.11.2019.

26.11.2019.

03.12.2019.

10.12.2019.

24.12.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.15-17.30h

15.15-17.30h

16.00-18.15h

16.00-17.30h

16.00-18.15h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

 

Matematika

vježbe

*

21.10.2019.

28.10.2019.

11.11.2019.

02.12.2019.

16.12.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Elektrotehnika I

 

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

14.10.2019.

04.11.2019.

25.11.2019.

09.12.2019.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-17.00h

12.00-17.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

15.10.2019.

22.10.2019.

29.10.2019.

05.11.2019.

12.11.2019.

19.11.2019.

26.11.2019.

03.12.2019.

10.12.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika II

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička mehanika*

 

 

 

 

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje *

Prof. dr Zoran Lalić

07.12.2019.

14.12.2019.

Subota

Subota

10.00-13.00h

10.00-12.00h

 

Opšta fizika I *

 

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Arhitetkura računarskih sistema i mreža

 

 

 

 

 

Električna kola

Prof. dr Halid Žigić

10.10.2019.

17.10.2019.

24.10.2019.

31.10.2019.

07.11.2019.

14.11.2019.

21.11.2019.

28.11.2019.

05.12.2019.

12.12.2019.

19.12.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

15.10.2019.

05.11.2019.

26.11.2019.

10.12.2019.

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

15.10.2019.

22.10.2019.

29.10.2019.

05.11.2019.

12.11.2019.

19.11.2019.

26.11.2019.

03.12.2019.

10.12.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

 

IV SEMESTAR

Osnovi upravljanja u elektroenergetici

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Električna mjerenja

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Baze podataka *

 

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije *

 

 

 

 

 

Opšta fizika II *

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Elektromotorni pogoni

 

 

 

 

 

Elektrotehnički materijali

 

 

 

 

 

Elektromagnetika

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Signali i sistemi

 

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

 

 

 

 

 

Električne instalacije i osvjetljenja

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Softverski inženjering *

 

 

 

 

 

Tehnika visokog napona *

 

 

 

 

 

Obnovljivi izvori električne energije *

Prof. dr Slobodan Manojlović

23.11.2019.

25.11.2019.

07.12.2019.

09.12.2019.

Subota

Ponedeljak

Subota

Ponedeljak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Elektroenergetski sistemi

 

05.12.2019.

06.12.2019.

12.12.2019.

13.12.2019.

19.12.2019.

20.12.2019.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

konsultacije

14.00h

 

Energetska elektronika

 

05.12.2019.

06.12.2019.

12.12.2019.

13.12.2019.

19.12.2019.

20.12.2019.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

konsultacije

14.00h

 

Električne mašine

 

05.12.2019.

06.12.2019.

12.12.2019.

13.12.2019.

19.12.2019.

20.12.2019.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

konsultacije

14.00h

 

VIII SEMESTAR

Pouzdanost sistema

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita u elektroenergetici*

 

05.12.2019.

06.12.2019.

12.12.2019.

13.12.2019.

19.12.2019.

20.12.2019.

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

Četvrtak

Petak

konsultacije

14.00h

 

Operaciona istraživanja *

 

 

 

 

 

Modelovanje i simulacija Sistema *