PEDAGOŠKA GRUPA PREDMETA

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta pedagogija

 

Doc. dr Kojo Simić

 

 

 

 

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

25.10.2019.

08.11.2019.

22.11.2019.

06.12.2019.

13.12.2019.

20.12.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Metodika nastavnog rada

Doc. dr Jelena Vojinović Kostić

11.10.2019.

25.10.2019.

08.11.2019.

22.11.2019.

06.12.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

12.10.2019.

26.10.2019.

09.11.2019.

23.11.2019.

14.12.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

11.00-15.00h