STUDIJSKI PROGRAM AUTOMATIKA I ROBOTIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

 

 

 

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Elektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

 

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

 

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Elektrotehnika II

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička mehanika *

Doc. dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Interakcija čovjek računar *

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Opšta fizika I *

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

08.10.2020.

15.10.2020.

22.10.2020.

29.10.2020.

05.11.2020.

12.11.2020.

19.11.2020.

26.11.2020.

03.12.2020.

10.12.2020.

17.12.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Matematika III vježbe

 

15.10.2020.

29.10.2020.

12.11.2020.

26.11.2020.

10.12.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

06.11.2020.

13.11.2020.

27.11.2020.

04.12.2020.

11.12.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Električna kola

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

15.10.2020.

22.10.2020.

29.10.2020.

05.11.2020.

12.11.2020.

19.11.2020.

26.11.2020.

03.12.2020.

10.12.2020.

17.12.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

05.10.2020.

20.10.2020.

03.11.2020.

17.11.2020.

08.12.2020.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2020.

13.10.2020.

20.10.2020.

27.10.2020.

03.11.2020.

10.11.2020.

17.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

08.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

IV SEMESTAR

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Čehajić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Električna mjerenja

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

31.10.2020.

14.11.2020.

12.12.2020.

Subota

Subota

Subota

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof. dr Halid Žigić

09.10.2020.

16.10.2020.

23.10.2020.

30.10.2020.

06.11.2020.

13.11.2020.

20.11.2020.

27.11.2020.

04.12.2020.

11.12.2020.

18.12.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Vještačka inteligencija

Doc. dr Zijad Havić

12.10.2020.

26.10.2020.

30.11.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Elektrotehnički materijali

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

06.11.2020.

13.11.2020.

27.11.2020.

04.12.2020.

11.12.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

VI SEMESTAR

Signali i sistemi

 

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

 

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet tehnologije *

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom *

 

 

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

06.11.2020.

13.11.2020.

27.11.2020.

04.12.2020.

11.12.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Industrijski roboti

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Programiranje u robotici

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Digitalni sistemi automatskog upravljanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje robotskih sistema

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

 

 

 

 

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

 

 

 

 

Praktikum iz robotike *

Prof. dr Velimir Dedić