STUDIJSKI PROGRAM AUTOMATIKA I ROBOTIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

08.10.2019.

15.10.2019.

29.10.2019.

05.11.2019.

12.11.2019.

26.11.2019.

03.12.2019.

10.12.2019.

24.12.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

15.15-17.30h

15.15-17.30h

16.00-18.15h

16.00-17.30h

16.00-18.15h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

 

Matematika

vježbe

*

21.10.2019.

28.10.2019.

11.11.2019.

02.12.2019.

16.12.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

Elektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

01.11.2019.

08.11.2019.

15.11.2019.

22.11.2019.

29.11.2019.

06.12.2019.

13.12.2019.

20.12.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

14.10.2019.

04.11.2019.

25.11.2019.

09.12.2019.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-17.00h

12.00-17.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

15.10.2019.

22.10.2019.

29.10.2019.

05.11.2019.

12.11.2019.

19.11.2019.

26.11.2019.

03.12.2019.

10.12.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika II

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička mehanika *

 

 

 

 

 

Interakcija čovjek računar *

Prof. dr Halid Žigić

01.11.2019.

08.11.2019.

15.11.2019.

22.11.2019.

29.11.2019.

06.12.2019.

13.12.2019.

20.12.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Opšta fizika I *

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

11.10.2019.

18.10.2019.

15.11.2019.

22.11.2019.

06.12.2019.

13.12.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

Električna kola

Prof. dr Halid Žigić

10.10.2019.

17.10.2019.

24.10.2019.

31.10.2019.

07.11.2019.

14.11.2019.

21.11.2019.

28.11.2019.

05.12.2019.

12.12.2019.

19.12.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

15.10.2019.

05.11.2019.

26.11.2019.

10.12.2019.

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

15.10.2019.

22.10.2019.

29.10.2019.

05.11.2019.

12.11.2019.

19.11.2019.

26.11.2019.

03.12.2019.

10.12.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

 

IV SEMESTAR

Osnovi mehatronike

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Električna mjerenja

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

19.10.2019.

21.11.2019.

21.12.2019.

Subota

Subota

Subota

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof.dr Halid Žigić

10.10.2019.

17.10.2019.

24.10.2019.

31.10.2019.

07.11.2019.

14.11.2019.

21.11.2019.

28.11.2019.

05.12.2019.

12.12.2019.

19.12.2019.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Baze podataka *

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Vještačka inteligencija

 

 

 

 

 

Elektrotehnički materijali

 

 

 

 

 

Robotika

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Signali i sistemi

 

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

 

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet tehnologije *

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom *

 

 

 

 

 

Daljinska detekcija *

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Industrijski roboti

Prof. dr Velimir Dedić

06.12.2019.

13.12.2019.

Petak

Petak

17.00-19.00h

17.00-19.00h

 

Programiranje u robotici

Prof. dr Velimir Dedić

06.12.2019.

13.12.2019.

Petak

Petak

17.00-19.00h

17.00-19.00h

 

Digitalni sistemi automatskog upravljanja

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje robotskih sistema

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

19.10.2019.

02.11.2019.

16.11.2019.

30.11.2019.

14.12.2019.

28.12.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

 

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Praktikum iz robotike *