STUDIJSKI PROGRAM AUTOMATIKA I ROBOTIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Elektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

03.03.2020.

10.03.2020.

24.03.2020.

31.03.2020.

14.04.2020.

21.04.2020.

05.05.2020.

12.05.2020.

26.05.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-18.15h

16.00-18.15h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2020.

12.03.2020.

19.03.2020.

26.03.2020.

02.04.2020.

09.04.2020.

16.04.2020.

23.04.2020.

30.04.2020.

07.05.2020.

14.05.2020.

21.05.2020.

28.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Elektrotehnika II

 

07.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

18.04.2020.

09.05.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

10.00-11.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička mehanika *

Doc.dr Budimir Tojagić

07.03.2020.

21.03.2020.

28.03.2020.

11.04.2020.

16.05.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

 

Interakcija čovjek računar *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta fizika I *

Prof. dr Hrustem Smailhodžić

19.03.2020.

16.04.2020.

21.05.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Električna kola

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi mehatronike

 

 

 

 

 

Električna mjerenja

 

 

 

 

 

Osnovi programiranja

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Baze podataka *

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Vještačka inteligencija

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Elektrotehnički materijali

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Signali i sistemi

 

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

 

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet tehnologije *

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom *

 

 

 

 

 

Daljinska detekcija *

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Industrijski roboti

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Programiranje u robotici

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Digitalni sistemi automatskog upravljanja

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje robotskih sistema

Prof. dr Velimir Dedić

13.03.2020.

27.03.2020.

03.04.2020.

22.05.2020.

29.05.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

16.00-17.00h

 

Stručna praksa

Prof. dr Halid Žigić

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

21.03.2020.

04.04.2020.

23.05.2020.

Subota

Subota

Subota

09.00-11.00h

09.00-11.00h

09.00-11.00h

 

Praktikum iz robotike *

Prof. dr Velimir Dedić

13.03.2020.

27.03.2020.

03.04.2020.

22.05.2020.

29.05.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h