STUDIJSKI PROGRAM AUTOMATIKA I ROBOTIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

06.10.2020.

13.10.2020.

20.10.2020.

27.10.2020.

03.11.2020.

10.11.2020.

17.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

08.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

 

Matematika

vježbe

*

 

 

 

 

Elektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

05.10.2020.

19.10.2020.

02.11.2020.

16.11.2020.

07.12.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2020.

13.10.2020.

20.10.2020.

27.10.2020.

03.11.2020.

10.11.2020.

17.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

08.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Elektrotehnika II

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička mehanika *

Doc. dr Budimir Tojagić

 

 

 

 

Interakcija čovjek računar *

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Opšta fizika I *

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Električna kola

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

05.10.2020.

20.10.2020.

03.11.2020.

17.11.2020.

08.12.2020.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2020.

13.10.2020.

20.10.2020.

27.10.2020.

03.11.2020.

10.11.2020.

17.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

08.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

IV SEMESTAR

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Čehajić

 

 

 

 

Električna mjerenja

 

 

 

 

 

Osnovi programiranja

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Baze podataka *

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Vještačka inteligencija

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Elektrotehnički materijali

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Signali i sistemi

 

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

 

 

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Internet tehnologije *

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom *

 

 

 

 

 

Daljinska detekcija *

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Industrijski roboti

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Programiranje u robotici

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

Digitalni sistemi automatskog upravljanja

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje robotskih sistema

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

 

 

 

 

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

 

 

 

 

Praktikum iz robotike *

Prof. dr Velimir Dedić