STUDIJSKI PROGRAM AUTOMATIKA I ROBOTIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Branko Sarić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Elektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Branko Sarić

02.03.2021.

09.03.2021.

16.03.2021.

30.03.2021.

06.04.2021.

13.04.2021.

27.04.2021.

11.05.2021.

18.05.2021.

25.05.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-17.30h

17.30-19.00h

16.00-17.30h

17.30-19.00h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

16.00-17.30h

15.30-17.00h

 

Matematika II – vježbe

*

 

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

04.03.2021.

11.03.2021.

18.03.2021.

25.03.2021.

01.04.2021.

08.04.2021.

15.04.2021.

22.04.2021.

29.04.2021.

06.05.2021.

20.05.2021.

27.05.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Elektrotehnika II

Prof. dr Halid Žigić

05.03.2021.

12.03.2021.

19.03.2021.

26.03.2021.

09.04.2021.

16.04.2021.

23.04.2021.

07.05.2021.

14.05.2021.

21.05.2021.

28.05.2021.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Tehnička mehanika *

Doc. dr Budimir Tojagić

06.03.2021.

20.03.2021.

03.04.2021.

17.04.2021.

08.05.2021.

22.05.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

15.00-19.00h

13.00-15.00h

 

Interakcija čovjek računar *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta fizika I *

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

04.03.2021.

18.03.2021.

01.04.2021.

15.04.2021.

20.05.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III vježbe

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Električna kola

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Osnovi mehatronike

Doc. dr Nurdin Čehajić

06.03.2021.

20.03.2021.

10.04.2021.

08.05.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-11.30h

10.00-12.15h

10.00-11.30h

10.00-12.15h

 

Električna mjerenja

 

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Baze podataka *

Prof. dr Gordana Đorđević

13.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

24.04.2021.

15.05.2021.

29.05.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-15.00h

13.00-16.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

12.00-16.00h

13.00-16.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Vještačka inteligencija

Doc. dr Zijad Havić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Elektrotehnički materijali

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Robotika

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VI SEMESTAR

Signali i sistemi

Doc. dr Zijad Havić

15.03.2021.

12.04.2021.

Ponedeljak

Ponedeljak

10.00-13.00h

10.00-13.00h

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof.dr Halid Žigić

04.03.2021.

11.03.2021.

18.03.2021.

25.03.2021.

01.04.2021.

08.04.2021.

15.04.2021.

22.04.2021.

29.04.2021.

06.05.2021.

20.05.2021.

27.05.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

13.00-15.00h

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

06.03.2021.

20.03.2021.

03.04.2021.

17.04.2021.

08.05.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-16.00h

12.00-16.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

12.00-16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Internet tehnologije *

Prof. dr Zvezdan Stojanović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom *

Prof. dr Slobodan Manojlović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Industrijski roboti

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Programiranje u robotici

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Digitalni sistemi automatskog upravljanja

Prof.dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

VIII SEMESTAR

Projektovanje robotskih sistema

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Operativni sistemi *

Doc. dr Goran Popović

 

 

 

 

Softverski inženjering *

Doc. dr Goran Popović

 

 

 

 

Praktikum iz robotike *

Prof. dr Velimir Dedić