FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – MEDICINA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc.dr Kristijan Dinjar

 

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

05.10.2023.

26.10.2023.

09.11.2023.

23.11.2023.

14.12.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

Medicinska hemija

Prof. dr Ranka Kubiček 

10.10.2023.

24.10.2023.

07.11.2023.

24.11.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14:10-15:10h

14:10-15:10h

14:10-15:10h

14:10-15:10h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

16.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

25.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12:00-18:00h

11:00-14:00h

12:00-18:00h

12:00-18:00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

06.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

13:00-14:30h

 

Uvod u medicinu i prva pomoć

Prof. dr Munevera Bećarević

14.10.2023.

11.11.2023.

02.12.2023.

Subota

Subota

Subota

11:00-12:30h

11:00-12:30h

14:15-15:45h

 

 

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Kristijan Dinjar

Predavanja su održana u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom

 Prof. dr Jasminka H.Halilović

Predavanja su održana u ljetnom semestru

 

 

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

Predavanja su održana u ljetnom semestru

 

 

 

Medicinska etika

 Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof. dr Sanda Pribić

Predavanja su održana u ljetnom semestru

 

 

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

 Prof. dr Rudika Gmajnić

06.10.2023.

13.10.2023.

20.10.2023.

27.10.2023.

03.11.2023.

10.11.2023.

17.11.2023.

24.11.2023.

01.12.2023.

08.12.2023.

15.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Bolesti ovisnosti*

Prof. dr Sanda Pribić 

Predavanja su održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

 Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović 

 27.11.2023.

03.11.2023.

11.11.2023.

18.11.2023.

Ponedeljak

Petak

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

10:00-12:00h

 

 Neuroanatomija

 

 

 

 

 

 Fiziologija

Prof. dr Nikola Ilanković 

07.10.2022.

14.10.2022.

28.10.2023.

04.11.2022.

11.11.2022.

09.12.2022.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

 Informatika s medicinskom statistikom

 

 

 

 

 

Strani jezik II 

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić 

17.10.2023.

06.11.2023.

21.11.2023.

26.12.2023.

Utorak

Ponedeljak

Utorak

Utorak

09:00-15:00h

14:00-17:00h

09:00-15:00h

09:00-15:00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić,lektor

02.10.2023.

09.10.2023.

16.10.2023.

23.10.2023.

06.11.2023.

13.11.2023.

20.11.2023.

27.11.2023.

04.12.2023.

11.12.2023.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

14:30-16:00h

 

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija 

Prof. dr Branimir Marjanović  

 

 

 

 

Fiziologija 

Prof. dr Nikola Ilanković  

 

 

 

 

 Epidemiologija

Doc. dr Igor Dragičević 

 

 

 

 

 Klinička propedeutika I

 

 

 

 

 

Ekologija i  zaštita životne sredine

Doc. dr Miro Maksimović

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 Sociologija

Prof. dr Zoran Milošević 

 

 

 

 

 Zdravstveno pravo

 Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Prof. dr Albina Fazlović

 

 

 

 

 Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Zoran Milošević  

06.10.2023.

20.10.2023.

03.11.2023.

17.11.2023.

01.12.2023.

15.12.2023.

29.12.2023.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Patologija 

 

 

 

 Mikrobiologija s parazitologijom

 

 

 

 

 

 Farmakologija s toksikologijom

 

 

 

 

 

 Klinička propedeutika II

 

 

 

 

 

 Medicinska psihologija

 

 

 

 

 

 Izborni predmet

 

 

VI SEMESTAR

 Patologija

 

 

 

 

 

 Patofizologija

 

 

 

 

 

 Imunologija

 

 

 

 

 

 Farmakologija s toksikologijom

 

 

 

 

 

 Socijalna medicina

 

 

 

 

Izborni predmet

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 Farmakoekonimka

 

 

 

 

 

 Osnove laboratorijske dijagnostike

 

 

 

 

 

 Homeopatija

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

XII SEMESTAR