FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – MEDICINA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc.dr Kristijan Dinjar

Predavanja su odslušana

 

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Medicinska hemija

Prof. dr Ranka Kubiček 

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

Uvod u medicinu i prva pomoć

Prof. dr Munevera Bećarević

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Kristijan Dinjar

23.04.2024.

29.04.2024.

22.05.2024.

27.05.2024.

Utorak

Ponedeljak

Srijeda

Ponedeljak

10:00-14:00h

09:00-13:30h

09:00-13:30h

09:00-13:30h

 

Anatomija-vježbe

Prof.dr Kristijan Dinjar

29.05.2024.

31.05.2024.

Srijeda

Petak

09:00-13:30h

08:00-12:00h

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom

 Prof. dr Jasminka H.Halilović

12.03.2024.

19.03.2024.

26.03.2024.

02.04.2024.

09.04.2024.

16.04.2024.

23.04.2024.

30.04.2024.

07.05.2024.

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

Utorak

12:00-14:00h

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

09.03.2024.

16.03.2024.

23.03.2024.

05.04.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

18.05.2024.

25.05.2024.

Subota

Subota

Subota

Petak

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10:00-12:00h

10:00-14:00h

08:30-12:30h

14:00-17:00h

09:30-12:30h

09:30-13:30h

10:00-14:00h

08:30-11:30h

10:00-13:00h

 

Medicinska etika

 Prof. dr Sanda Pribić

30.03.2024.

19.04.2024.

03.05.2024.

17.05.2024.

Subota

Petak

Petak

Petak

09:00-14:00h

08:00-12:00h

08:00-12:00h

16:00-18:00h

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof. drMunevera Bećarević

23.03.2024.

30.03.2024.

13.04.2024.

20.04.2024.

04.05.2024.

Subota

13:30-15:45h

13:30-15:45h

13:30-15:45h

13:30-15:45h

14:15-16:30h

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

 Prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Bolesti ovisnosti*

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

 Histologija i embriologija

Prof. dr Branimir Marjanović 

Predavanja su odslušana

 

 

 

 Neuroanatomija

 Prof. Dr Kristijan Dinjar

Predavanja su odslušana

 

 

 

 Fiziologija

Prof. dr Nikola Ilanković 

Predavanja su odslušana

 

 

 

 Informatika s medicinskom statistikom

 Prof. dr Halid Žigić

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II 

Engleski jezik II

Prof. dr Valentina Budinčić 

Predavanja su odslušana

 

 

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić,lektor

Predavanja su odslušana

 

 

 

IV SEMESTAR

Histologija i embriologija 

Prof. dr Slobodan Marinković

06.03.2024.

20.03.2024.

27.03.2024.

03.04.2024.

17.04.2024.

24.04.2024.

Srijeda

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00-13:00h

14:00-17:00h

14:00-17:00h

 

Fiziologija 

Doc. dr Dragan Novosel  

07.03.2024.

14.03.2024.

18.03.2024.

28.03.2024.

19.04.2024.

22.04.2024.

Četvrtak

Četvrtak

Ponedeljak

Četvrtak

Petak

Ponedeljak

14:45-17:00h

14:45-17:00h

14:45-17:00h

  14:45-17:00h 

14:30-16:00h

13:00-16:45h

 

 Epidemiologija

Doc. dr Igor Dragičević 

09.03.2024.

15.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

19.04.2024.

24.05.2024.

31.05.2024.

Subota

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Subota

13:00-15:15h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

16:00-17:30h

 

 Klinička propedeutika I

 Prof. Dr Mithat Tabaković

14.05.2024.

21.05.2024.

28.05.2024.

01.06.2024.

Utorak

Utorak

Utorak

Subota

10:00-13:00h

10:00-13:00h

10:00h

10:00h

 

Ekologija i  zaštita životne sredine

Doc. dr Miro Maksimović

05.03.2024.

15.03.2024.

22.03.2024.

05.04.2024.

26.04.2024.

17.05.2024.

24.05.2024.

Utorak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Četvrtak

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-15:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

12:00-14:00h

 

IZBORNI PREDMETI

 Sociologija

Prof. dr Zoran Milošević 

15.03.2024.

22.03.2024.

29.03.2024.

05.04.2024.

12.04.2024.

19.04.2024.

10.05.2024.

17.05.2024.

Petak

09:00-11:00h

 

 Zdravstveno pravo

 

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

Doc. dr Denis Husić

09.03.2024.

23.03.2024.

06.04.2024.

20.04.2024.

11.05.2024.

25.05.2024.

Subota

11:00-13:00h

 

 Metodologija naučnog istraživanja

Prof. dr Zoran Milošević  

Predavanja su odslušana

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Patologija 

 

 

 

 Mikrobiologija s parazitologijom

 

 

 

 

 

 Farmakologija s toksikologijom

 

 

 

 

 

 Klinička propedeutika II

 

 

 

 

 

 Medicinska psihologija

 

 

 

 

 

 Izborni predmet

 

 

VI SEMESTAR

 Patologija

 

 

 

 

 

 Patofizologija

 

 

 

 

 

 Imunologija

 

 

 

 

 

 Farmakologija s toksikologijom

 

 

 

 

 

 Socijalna medicina

 

 

 

 

Izborni predmet

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 Farmakoekonimka

 

 

 

 

 

 Osnove laboratorijske dijagnostike

 

 

 

 

 

 Homeopatija

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

XII SEMESTAR