FAKULTET ZA MEDICINU, FARMACIJU I ZDRAVSTVO

STUDIJSKI PROGRAM – MEDICINA

-Prilikom učitavanja rasporeda neophodan je „refresh (F5)“

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Anatomija

Doc.dr Kristijan Dinjar

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

Fizika sa biofizikom

Doc. dr Dario Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Medicinska hemija

Prof. dr Ranka Kubiček 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Prof. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić,lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Uvod u medicinu i prva pomoć

Prof. dr Munevera Bećarević

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

II SEMESTAR

Anatomija

Prof.dr Kristijan Dinjar

27.04.2023.

Četvrtak

10:00 – 15:00 h 

 

Medicinska biologija sa humanom genetikom

 Prof. dr Jasminka H.Halilović

07.03.2023.

21.03.2023.

04.04.2023.

18.04.2023.

16.05.2023.

30.05.2023.

13.06.2023.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 15:00 h

12:00 – 14:00 h

 

Biohemija

Prof. dr Darko

Manjenčić

18.03.2023.

01.04.2023.

15.04.2023.

29.04.2023.

20.05.2023.

10.06.2023.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09:00 – 13:00 h

09:00 – 13:00 h

12:00 – 14:00 h

09:00 – 13:00 h

13:00 – 17:00 h

09:00 – 11:00 h

 

Medicinska etika

 Prof. dr Sanda Pribić

22.03.2023.

04.05.2023.

20.05.2023.

Srijeda

Četvrtak

Subota

10:00 – 12:00 h

13:00 – 15:00 h

10:00 – 12:00 h 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacija u medicini*

Prof. dr Rudika Gmajnić  

09.03.2023.

16.03.2023.

23.03.2023.

30.03.2023.

06.04.2023.

13.04.2023.

20.04.2023.

27.04.2023.

04.05.2023.

11.05.2023.

18.05.2023.

25.05.2023.

01.06.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 11:00 – 12:00 h

 

Organizacija zdravstvene zaštite*

 Prof. dr Rudika Gmajnić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

Bolesti ovisnosti*

Prof. dr Rudika Gmajnić 

09.03.2023.

16.03.2023.

23.03.2023.

30.03.2023.

06.04.2023.

13.04.2023.

20.04.2023.

27.04.2023.

04.05.2023.

11.05.2023.

18.05.2023.

25.05.2023.

01.06.2023.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 12:00 – 13:00 h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti su dužni predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

VI SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX i X SEMESTAR

 

IX SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI i XII SEMESTAR

 

XI SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti su dužni poslije zadnjeg položenog ispita na toj studijskoj godini, predati svoje dnevnike rada o obavljenoj stručnoj praksi dekanu fakulteta.

 

XII SEMESTAR