STUDIJSKI PROGRAM MEHATRONIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

06.10.2020.

13.10.2020.

20.10.2020.

27.10.2020.

03.11.2020.

10.11.2020.

17.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

08.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

 

Matematika

vježbe

*

08.10.2020.

22.10.2020.

05.11.2020.

19.11.2020.

03.12.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Računarsko konstruisanje (CAD)

Prof. dr Nusret Mujagić

13.10.2020.

27.10.2020.

10.11.2020.

24.11.2020.

08.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

05.10.2020.

19.10.2020.

02.11.2020.

16.11.2020.

07.12.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-18.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2020.

13.10.2020.

20.10.2020.

27.10.2020.

03.11.2020.

10.11.2020.

17.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

08.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta fizika I

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika sa elektronikom

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Osnovi programiranja *

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Teorija sistema *

 

 

 

 

Razvoj i projektovanje proizvoda *

Doc. dr Nurdin Ćehajić

17.10.2020.

21.11.2020.

17.12.2020.

Subota

Subota

Subota

13.00-14.30h

13.00-14.30h

13.00-14.30h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

08.10.2020.

15.10.2020.

22.10.2020.

29.10.2020.

05.11.2020.

12.11.2020.

19.11.2020.

26.11.2020.

03.12.2020.

10.12.2020.

17.12.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Matematika III

vježbe

*

15.10.2020.

29.10.2020.

12.11.2020.

26.11.2020.

10.12.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Tehnologija rukovanja materijalom

Prof. dr Sead Avdić

07.10.2020.

29.10.2020.

12.11.2020.

26.11.2020.

10.12.2020.

17.12.2020.

Srijeda

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-15.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

05.10.2020.

20.10.2020.

03.11.2020.

17.11.2020.

08.12.2020.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2020.

13.10.2020.

20.10.2020.

27.10.2020.

03.11.2020.

10.11.2020.

17.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

08.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

IV SEMESTAR

Tehnička mehanika

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Mašinski elementi *

 

 

 

 

 

Otpornost materijala *

Doc. dr Budimir Tojagić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Projektovanje mašinskih konstrukcija *

Doc. dr Nurdin Ćehajić

17.10.2020.

21.11.2020.

17.12.2020.

Subota

Subota

Subota

14.30-16.00h

14.30-16.00h

14.30-16.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI