STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN I MULTIMEDIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

09.06.2020.

16.06.2020.

Utorak

Utorak

konsultacije

16.30h

 

Matematika II vježbe

Mirsad Trumić

09.06.2020.

Utorak

14.00h

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

04.06.2020.

Četvrtak

Konsultacije

14.00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

28.05.2020.

04.06.2020.

Četvrtak

konsultacije

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Interakcija čovjek računar

Prof. dr Halid Žigić

30.05.2020.

05.06.2020.

Subota

konsultacije

11.00-12.00h

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje

Prof. dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta fizika I

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

28.05.2020.

Četvrtak

13.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

 

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI