STUDIJSKI PROGRAM DIZAJN I MULTIMEDIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

Prof. dr Branko Sarić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika

vježbe

*

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof.dr Velimir Dedić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

II SEMESTAR

Matematika II

Prof. dr Branko Sarić

02.03.2021.

09.03.2021.

16.03.2021.

30.03.2021.

06.04.2021.

13.04.2021.

27.04.2021.

11.05.2021.

18.05.2021.

25.05.2021.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-17.30h

17.30-19.00h

16.00-17.30h

17.30-19.00h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

17.30-19.00h

17.30-19.00h

16.00-17.30h

15.30-17.00h

 

 

 

 

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

19.03.2021.

24.03.2021.

16.04.2021.

07.05.2021.

28.05.2021.

Petak

Srijeda

Petak

Petak

Petak

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

11.00-14.00h

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

04.03.2021.

11.03.2021.

18.03.2021.

25.03.2021.

01.04.2021.

08.04.2021.

15.04.2021.

22.04.2021.

29.04.2021.

06.05.2021.

20.05.2021.

27.05.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Interakcija čovjek računar*

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje*

Prof. dr Zoran Lalić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Opšta fizika I*

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

04.03.2021.

18.03.2021.

01.04.2021.

15.04.2021.

20.05.2021.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

12.00-14.00h

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Matematika III vježbe

 

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Audio i video tehnike

Prof. dr Mile Petrović

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

IV SEMESTAR

Elektroakustika

Prof. dr Mile Petrović

 

 

 

 

Baze podataka

Prof. dr Gordana Đorđević

13.03.2021.

27.03.2021.

10.04.2021.

24.04.2021.

15.05.2021.

29.05.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

11.00-15.00h

13.00-16.00h

10.00-13.00h

10.00-13.00h

12.00-16.00h

13.00-16.00h

 

Mobilne i bežične komunikacije

Prof. dr Zvezdan Stojanović

06.03.2021.

20.03.2021.

03.04.2021.

17.04.2021.

08.05.2021.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

12.00-16.00h

12.00-16.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

12.00-16.00h

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II*

Doc.dr Alija Muhibić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

Istorija umjetnosti i arhitekture *

Prof. dr Ivan Balta

12.03.2021.

09.04.2021.

26.04.2021.

28.05.2021.

Petak

Petak

Ponedeljak

Petak

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

 

Računarsko konstruisanje (CAD)

Prof. dr Nusret Mujagić

Predavanja su održana u zimskom semestru

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI