STUDIJSKI PROGRAM RAČUNARSTVO I INFORMATIKA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo da polaže samo jedan izborni predmet

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Matematika I

 

...

06.10.2020.

13.10.2020.

20.10.2020.

27.10.2020.

03.11.2020.

10.11.2020.

17.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

08.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

 

Matematika

vježbe

*

08.10.2020.

22.10.2020.

05.11.2020.

19.11.2020.

03.12.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Elektrotehnika I

Prof. dr Halid Žigić

09.10.2020.

16.10.2020.

23.10.2020.

30.10.2020.

06.11.2020.

13.11.2020.

20.11.2020.

27.11.2020.

04.12.2020.

11.12.2020.

18.12.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

05.10.2020.

19.10.2020.

02.11.2020.

16.11.2020.

07.12.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

14.00-18.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2020.

13.10.2020.

20.10.2020.

27.10.2020.

03.11.2020.

10.11.2020.

17.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

08.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

 

II SEMESTAR

Matematika II

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi programiranja

Prof. dr Velimir Dedić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Elektrotehnika II

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Interakcija čovjek računar*

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

 

Računarski podržano tehničko dokumentovanje *

Prof. dr Zoran Lalić

24.10.2020.

11.11.2020.

21.11.2020.

05.12.2020.

19.12.2020.

Subota

Srijeda

Subota

Subota

Subota

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

15.00-16.00h

 

Opšta fizika I*

Prof. dr Hrustem Samilhodžić

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Matematika III

Prof. dr Radoslav Galić

08.10.2020.

15.10.2020.

22.10.2020.

29.10.2020.

05.11.2020.

12.11.2020.

19.11.2020.

26.11.2020.

03.12.2020.

10.12.2020.

17.12.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

10.00-12.00h

 

Matematika III vježbe

 

15.10.2020.

29.10.2020.

12.11.2020.

26.11.2020.

10.12.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

15.00-17.00h

 

Električna kola

Prof. dr Halid Žigić

08.10.2020.

15.10.2020.

22.10.2020.

29.10.2020.

05.11.2020.

12.11.2020.

19.11.2020.

26.11.2020.

03.12.2020.

10.12.2020.

17.12.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

 

Strani jezik II-Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

05.10.2020.

20.10.2020.

03.11.2020.

17.11.2020.

08.12.2020.

Ponedeljak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-14.00h

09.00-13.00h

09.00-13.00h

 

Strani jezik II-Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

06.10.2020.

13.10.2020.

20.10.2020.

27.10.2020.

03.11.2020.

10.11.2020.

17.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

08.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

13.30-15.00h

 

IV SEMESTAR

Signali i sistemi

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Električna mjerenja

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Mobilne i bežične komunikacije

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Opšta fizika II *

Doc.dr Alija Muhibić

31.10.2020.

14.11.2020.

12.12.2020.

Subota

Subota

Subota

10.00-11.30h

10.00-11.30h

10.00-11.30h

 

Mikroračunarski sistemi *

Prof.dr Halid Žigić

09.10.2020.

16.10.2020.

23.10.2020.

30.10.2020.

06.11.2020.

13.11.2020.

20.11.2020.

27.11.2020.

04.12.2020.

11.12.2020.

18.12.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Arhitektura računarskih sistema i mreža

Prof. dr Velimir Dedić

16.10.2020.

06.11.2020.

13.11.2020.

27.11.2020.

04.12.2020.

11.12.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

11.00-12.00h

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Operativni sistemi

 

 

 

 

 

Internet tehnologije

 

 

 

 

 

Internet

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Mobilno programiranje

 

 

 

 

 

Primjenjena digitalna elektronika

 

 

 

 

 

Baze podataka

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Elektroenergetski sistemi *

 

 

 

 

 

Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom *

 

 

 

 

 

Multimedijalni sistemi *

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Projektovanje računarskih mreža

 

 

 

 

 

Projektovanje elektronskih sklopova

 

 

 

 

 

Modelovanje i simulacija sistema

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Objektno orjentisano programiranje

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

Stručna praksa

 

Ispit će biti održan u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Zaštita podataka i računarskih Sistema *

 

 

 

 

 

Kompjuterska grafika i dizajn *

 

 

 

 

 

Informacione tehnologije *