PSIHOLOGIJA

*NAPOMENE - Sve izmjene vezane za raspored pratiti i na oglasnoj tabli

Student ima pravo polagati samo jedan izborni predmet

I i II SEMESTAR

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

UČIONICA

I SEMESTAR

Opšta psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

25.10.2019.

08.11.2019.

22.11.2019.

06.12.2019.

13.12.2019.

20.12.2019.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

 

Didaktika

Prof. dr Husejn Musić

12.10.2019.

26.10.2019.

09.11.2019.

23.11.2019.

14.12.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

11.00-15.00h

 

Strani jezik I

Engleski jezik I

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

14.10.2019.

04.11.2019.

25.11.2019.

09.12.2019.

Petak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

12.00-14.00h

12.00-17.00h

12.00-17.00h

12.00-16.00h

12.00-16.00h

 

Strani jezik I

Njemački jezik I

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

15.10.2019.

22.10.2019.

29.10.2019.

05.11.2019.

12.11.2019.

19.11.2019.

26.11.2019.

03.12.2019.

10.12.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

10.00-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

10.30-12.00h

 

II SEMESTAR

Statističke metode

Prof.dr Dragan N Stančić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Opšta pedagogija

Prof. dr Husejn Musić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Razvojna psihologija

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Komunikacijske vještine

Prof.dr Brano Miljuš

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Psihologija sporta

Prof. dr Branimir Mikić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Osnovi informatike

Prof. dr Halid Žigić

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

 

 

III I IV SEMESTAR

 

III SEMESTAR

Fiziologija sa patofiziologijom

Prof.dr Nikola Ilanković

19.10.2019.

26.10.2019.

09.11.2019.

16.11.2019.

07.12.2019.

14.12.2019.

21.12.2019.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-12.00h

09.00-13.00h

09.00-10.00h

 

Uvod u kliničku psihologiju

 

 

 

 

 

Strani jezik II

Engleski jezik II

Doc. dr Valentina Budinčić

04.10.2019.

15.10.2019.

05.11.2019.

26.11.2019.

10.12.2019.

Petak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-16.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

10.00-15.00h

 

Strani jezik II

Njemački jezik II

Mirza Karamehić

Lektor

08.10.2019.

15.10.2019.

22.10.2019.

29.10.2019.

05.11.2019.

12.11.2019.

19.11.2019.

26.11.2019.

03.12.2019.

10.12.2019.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

12.00-13.30h

 

IV SEMESTAR

Psihologija ličnosti

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Kognitivna psihologija

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Psihometrija

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihološke osnove poremećaja *

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Mentalno zdravlje *

Akademik prof. dr Rudika Gmajnić

 

 

 

 

Sociologija*

Akademik prof. dr Zoran Milošević

 

 

 

 

 

V i VI SEMESTAR

 

V SEMESTAR

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

 

Metodika rada školskog psihologa

 

 

 

 

 

Klinička procjena

 

 

 

 

 

VI SEMESTAR

Psihoterapija i savjetovanje

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

Etika psihološke prakse

 

Predavanja će biti održana u ljetnom semestru

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihologija karijere *

 

 

 

 

 

Psihologija porodice *

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

04.11.2019.

18.11.2019.

02.12.2019.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

16.00-17.30h

16.00-17.30h

16.00-17.30h

 

Socijalna percepcija i socijalna interakcija *

 

 

 

 

 

 

VII i VIII SEMESTAR

 

VII SEMESTAR

Socijalna psihologija

 

 

 

 

 

Psihologija motivacije i emocija

 

 

 

 

 

Psihologija rada i organizacije

 

 

 

 

 

VIII SEMESTAR

Forenzička psihologija

 

 

 

 

 

Stručna praksa

 

 

 

 

 

IZBORNI PREDMETI

Psihologija darovitosti i kreativnosti*

 

 

 

 

 

Biološka psihologija *

 

 

 

 

 

Saobraćajna psihologija *