www.eubd.edu.ba

info@eubd.edu.ba

 

EVROPSKI UNIVERZITET

II CIKLUS STUDIJA

 

PRAVNI FAKULTET

TEHNIČKI FAKULTET

EKONOMSKI FAKULTET

PEDAGOŠKI FAKULTET

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

Forenzika

Oblast saobraćaja

Opšti smjer

Oblast razredne nastave

Radiologija

Politologija

Opšte pravo

Inženjerska informatika

 

Pedagogija

Fizioterapija i radna terapija

 

 

Geodezija

 

Matematika i fizika

 

 

 

Oblast građevinarstva

 

Informatika i tehnika

 

 

 

Konstrukcije

 

Geografija

 

 

 

 

 

Istorija

 

 

 

 

 

Psihologija

 

 

 

 

EKONOMSKI FAKULTET

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

I SEMESTAR

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

Finansijsko izvještavanje

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Javne finansije

Prof. dr Izet Banda

 

 

 

Upravljačko računovodstvo

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

Strategijski menadžment*

Prof.dr Boško Nadoveza

 

 

 

Revizija *

Prof.dr Anka Bulatović

 

 

 

Upravljanje investicijama *

Prof.dr Nevenka Nićin

 

 

 

Sportski turizam i wellness *

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNI FAKULTET

OPŠTI SMJER

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

07.11.2020.

21.11.2020.

06.12.2020.

19.12.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Krivično pravo

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

05.11.2020.

12.11.2020.

19.11.2020.

Četvrtak

Četvrtak

Četvrtak

Konsultacije

13.00h

Građansko pravo

Prof.dr Brana Komljenović

10.10.2020.

17.10.2020.

24.10.2020.

14.11.2020.

28.11.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Konsultacije

10.00-13.15h

10.00-13.15h

10.00-13.15h

10.00-13.15h

10.00-13.15h

Upravno pravo

Doc. dr Albina Fazlović

05.10.2020.

12.10.2020.

19.10.2020.

26.10.2020.

02.11.2020.

09.11.2020.

16.11.2020.

23.11.2020.

30.11.2020.

07.12.2020.

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Ponedeljak

Konsultacije

13.00h

Poslovno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Izvršni postupak*

Prof.dr Brana Komljenović

 

 

 

Poresko pravo*

Doc.dr Blanka Oršolić

 

 

 

Saobraćajno pravo*

Prof.dr Nenad Avramović

 

 

 

Međunarodno krivično pravo*

Akademik prof.dr Nedeljko Stanković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVNI FAKULTET

FORENZIKA

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

07.11.2020.

21.11.2020.

06.12.2020.

19.12.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Pravni osnovi forenzike

Prof. dr Marković Miloš

23.10.2020.

06.11.2020.

20.11.2020.

Petak

Petak

Petak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

Kriminalističko-forenzička obrada lica mjesta

Prof. dr Marković Miloš

23.10.2020.

06.11.2020.

20.11.2020.

Petak

Petak

Petak

14.00-16.00h

14.00-16.00h

14.00-16.00h

Forenzička fizičko-hemijska analiza

Prof. dr Ranka Kubiček

13.10.2020.

03.11.2020.

17.11.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

DNK analiza*

Prof. dr Jasminka H.Halilović

 

 

 

Dokumentna tehnika*

Prof. dr Marković Miloš

 

 

 

Kriminalistička metodika*

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković

 

 

 

Forenzička psihologija sa psihijatrijom*

Prof. dr Nikola Ilanković

 

 

 

 

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

07.11.2020.

21.11.2020.

06.12.2020.

19.12.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Spoljnopolitička analiza

Prof.dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

07.11.2020.

21.11.2020.

06.12.2020.

19.12.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

Konsultacije

14.00h

Komunikacijske teorije i modeli

Prof.dr Dragan Tančić

09.10.2020.

31.10.2020.

06.11.2020.

14.11.2020.

12.12.2020.

Petak

Subota

Petak

Subota

Subota

Konsultacije

14.00h

Osnovi spoljne politike

Prof.dr Brano Miljuš

07.11.2020.

21.11.2020.

06.12.2020.

19.12.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Konsultacije

13.00h

Liderstvo*

Prof.dr Brano Miljuš

 

 

 

Geopolitika*

Akademik Prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

Savremeno djelovanje međunarodnih organizacija*

Prof.dr Dragan Tančić

 

 

 

Mediji i društvo*

Akademik Prof.dr Zoran Milošević

 

 

 

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

FIZIOTERAPIJA I RADNA TERAPIJA

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Fizioterapija procjena

Prof.dr Vera Ilanković

 

 

 

Rana rehabilitacija

Prof.dr Vera Ilanković

 

 

 

Upravljanje privatnom fizijatrijskom ustanovom*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Fizička invalidnost i porodica *

Doc.dr Sanda Pribić

 

 

 

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH NAUKA

RADIOLOGIJA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

07.11.2020.

21.11.2020.

06.12.2020.

19.12.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Sustav znanosti, školovanje znastvenika i etika u znanosti

Prof.dr Sanda Pribić

 

 

 

Psihološki pristup radiološkom bolesniku

Prof. dr Haris Huseinagić

 

 

 

Radiološka farmakologija

Prof. dr Haris Huseinagić

 

 

 

Upravljanje privatnom radiološkom ustanovom*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Životni, radni okoliš i održivi ekosistem*

Akademik prof.dr Rudika Gmajnić

 

 

 

Nuspojave radioterapije *

Prof. dr Haris Huseinagić

 

 

 

 

 

 

PEDAGOŠKI FAKULTET

MATEMATIKA I FIZIKA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

07.11.2020.

21.11.2020.

06.12.2020.

19.12.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Matematička analiza

...

 

 

 

Opšta fizika

Doc.dr Alija Muhibić

 

 

 

Geometrija

...

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

 

 

Linearna algebra*

Prof. dr Radoslav Galić

 

 

 

Računarska tehnika*

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Analitička geometrija*

***

 

 

 

Statistička fizika *

Prof.dr Jugoslav Stahov

 

 

 

 

PEDAGOŠKI FAKULTET

PEDAGOGIJA

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

07.11.2020.

21.11.2020.

06.12.2020.

19.12.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Savremeni didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

Prof.dr Husejn Musić

10.10.2020.

24.10.2020.

07.11.2020.

21.11.2020.

05.12.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

Razvoj i evaluacija kurikuluma

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

27.10.2020.

10.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

15.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

Akademsko pisanje

Akademik Prof. dr Zoran Milošević

13.10.2020.

27.10.2020.

10.11.2020.

24.11.2020.

01.12.2020.

15.12.2020.

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

Utorak

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

09.00-10.00h

 

 

II SEMESTAR

 

 

Metodika nastave sa učenicima blago ometenim u razvoju*

Prof. dr Šaćira Mešalić

 

 

 

E-učenje *

Prof. dr Halid Žigić

 

 

 

Andragogija *

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

Psihologija obrazovanja i vaspitanja*

Prof.dr Husejn Musić

 

 

 

 

 

 

PSIHOLOGIJA

 

 

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

Psihologija ličnosti

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Psihometrija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Klinička procjena

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

 

II SEMESTAR

 

 

Psihoterapija i savjetovanje

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Psihologija porodice

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Socijalna psihologija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

Kognitivna psihologija

Prof. dr Nermin Mulaosmanović

 

 

 

 

PEDAGOŠKI FAKULTET

OBLAST RAZREDNE NASTAVE

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

24.10.2020.

07.11.2020.

21.11.2020.

06.12.2020.

19.12.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

10.00-14.00h

Savremeno didaktičko-metodički tokovi u nastavi

Prof.dr Husejn Musić

10.10.2020.

24.10.2020.

07.11.2020.

21.11.2020.

05.12.2020.

Subota

Subota

Subota

Subota

Subota

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

14.00-15.00h

Ocjenjivanje i vrednovanje učeničkog dostignuća

N.S.

24.10.2020.

28.11.2020.

Subota

Subota

15.00-16.00h

15.00-16.00h

Savremeni tokovi metodike književnosti u razrednoj nastavi

Prof. dr Jelena Vojinović Kostić

09.10.2020.

23.10.2020.

06.11.2020.

20.11.2020.

04.12.2020.

18.12.2020.

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

Petak

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

17.00-18.00h

 

 

 

 

 

 

 

Oblast razredne nastave sa defektologijom

Pedagoška psihologija

Prof. dr Refik Ćatić

 

 

 

Porodična pedagogija

Prof. dr Esed Karić

 

 

 

Logopedski tretman u radu sa učenicima

Prof. dr Refik Ćatić

 

 

 

Metodički pristup u radu sa djecom sa posebnim potrebama

Prof. dr Šaćira Mešalić

 

 

 

Oblast razredne nastave -opšti smjer

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

Porodična pedagogija

 

 

 

 

Metodika dopunske i dodatne nastave

 

 

 

 

Metodika rada u kombinovanom odjeljenju

 

 

 

 

Oblast razredne nastave sa engleskim jezikom

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

Porodična pedagogija

 

 

 

 

Tvorba riječi u engleskom jeziku

 

 

 

 

Metodika nastave engleskog jezika

 

 

 

 

Oblast razredne nastave sa likovnom kulturom

Pedagoška psihologija

 

 

 

 

Porodična pedagogija

 

 

 

 

Opšta estetika

 

 

 

 

Likovne forme

 

 

 

 

 

TEHNIČKI FAKULTET

GEODEZIJA

 

PREDMET

PROFESOR

DATUM

DAN

VRIJEME

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

Geodetski premjer

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Web GIS

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Procjena vrijednosti građevinskih objekata

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Elektronika u geodeziji *

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Digitalna kartografija *

Prof.dr Mile Petrović

 

 

 

Organizacija geodetskih radova *

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

Globalna geodezija *

Prof.dr Gligorije Perović

 

 

 

 

 

 

ARHITEKTURA

 

 

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

Razvoj tipologija arhitektonskih objekata

Prof. dr Ivan Hegediš

 

 

 

Principi formiranja i tipologije gradskog prostora

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Reprezentacija šireg prostornog okruženja

Prof. dr Ivan Hegediš

 

 

 

Konkursni rad u arhitekturi i urbanizmu*

Prof. dr Ivan Hegediš

 

 

 

Funkcija arhitektonske i urbane forme*

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

Savremene tehnologije u projektovanju i građenju*

Doc.dr Budimir Tojagić

 

 

 

Istorija i teorija arhitekture *

Prof.dr Nusret Mujagić

 

 

 

 

 

SAOBRAĆAJ

 

 

Metodologija naučnog istraživanja

Prof.dr Dragan N. Stančić

 

 

 

Menadžment ljudskih resursa

Prof.dr Boško Nadoveza

 

 

 

Globalne komunikacije

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Dinamika vozila

Prof. dr Zoran Lalić

 

 

 

Tehnologija špedicije*

Doc.dr Stevo Stević

 

 

 

Međunarodni saobraćaj*

Prof. dr Miodrag Tojagić

 

 

 

Skladištenje podataka *

Prof.dr Halid Žigić

 

 

 

Krivična djela u saobraćaju *

Akademik prof. dr Nedeljko Stanković