Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet

NOVOSTI
Logo color mali

Evropski Univerzitet – konkurs

EVROPSKI UNIVERZITET BRČKO DISTRIKT U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», br. 30/09) i...

Logo color mali

Upis na fakultet

U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu BiH («Službeni glasnik Brčko distrikta BiH», br. 30/09) i Rjesenja Odjela za...

Preduspisni rok

Poštovani roditelji i mlade kolege, Evropski Univerzitet Vam šalje informaciju da od 02.04.2012. godine možete izvršiti predupis za narednu 2012/2013. godinu na željene fakultete...

Logo color mali

Saopštenje za javnost

Na 64. Redovnoj sjednici Skupšitne Brčko Distrikta, održanoj 25.aprila 2012, usvojen je Zaključak kojim se vrši kontrola svih novootvorenih univerziteta u distriktu Brčko. Na...

OGLASNA TABLA

Prof. dr Radoslav Galić – Rezultati ispita

EVROPSKI UNIVERZITET Brčko Rezultati ispita održanih 24.6.2019. godine Algebarske strukture 6/24/2019 Redni br Student Br. Indexa Pism/Sem Usmeni Ocijena 1 077/16-AR 6 50 6 2 038/17-GGE 6 25 5 3 062/16-MIF 8 89 9 Linearna...

Read more...
OSNIVANJE I RAD

Evropski univerzitet Brčko distrikt

Bavi se visokim obrazovanjem na sva tri ciklusa studija i naučno-istraživačkim radom sa ciljevima koji uključuju unapređenje znanja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kulturni, društveni i ekonomski razvoj, promociju demokratskog društva i postizanje najviših standarda nastave i naučnoistraživačkog rada.

10 godina uspješnog rada
Evropskog univerziteta

AKTUELNOSTI

Studiranje na Evropskom univerzitetu

Univerzitet obavlja prema tipu studija studije prvog, drugog i trećeg ciklusa, odnosno dodiplomske, magistarske i doktorske studije. Kod studijskih programa Farmacija i Stomatologija magistarske studije su integrisane.

Predavači

Nastavu izvode vrsni predavači, koji su se dokazali i u teoriji i u praksi. Fakultet raspolaže prostorijama koje su opremljene po vrhunskim standardima. Izvođenjem interaktivne nastave kod studenata se razvija kreativnost i samostalnost u radu, čime se postižu optimalni rezultati u osposobljavanju studenata za njihov budući rad.

Studenti

Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Cilj evropskog univerziteta je, da uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedi što efikasniju edukaciju i održi visok nivo kvaliteta nastavnog procesa.

VEZE SA OKRUŽENJEM I MEĐUNARODNA SARADNJA
IZDAVAČKA DJELATNOST
0
+
Udžbenika
0
+
Časopisa
0
+
Naučnih radova

Evropski univerzitet Brčko distrikt je već u trećoj godini svog postojanja počeo da organizuje naučni skup međunarodnog karaktera koji je s godinama okupljao sve veći broj zainteresovanih naučnika i stručnjaka iz cijeloga svijeta.

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz oblasti društvenih nauka uključili u naučni život i razmjenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz svijeta nauke.

Translate »
Menu