Evropski univerzitet Brčko distrikt

Da Evropa bude bliže Vama, studirajte sa nama! Donesi pravu odluku!

Bijeljinska cesta 72-74, Brčko distrikt

+387 49 590 605

Evropski univerzitet Brčko distrikt

Na pravom ste mjestu!

Dobrodošli na zvaničnu stranicu Evropskog univerziteta. Misija Evropskog Univerziteta je da doprinese kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

8 godina postojanja

Evropski univerzitet osnovan je 2011. godine s misijom da doprinese kvalitativnom razvoju društva u BiH posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

Zavidan uspjeh

Bogatstvo ovog Univerziteta su njegovi studenti koji ga čine posebnim i koji doprinose razvoju Univerziteta posredstvom svoje vlastite afirmacije u društvu.

Novosti

UPIS U TOKU!

Upiši jedan od šest fakulteta na našem Univerzitetu i studiraj po evropskim standardima!
Kontaktiraj nas

Aktuelno

DANI OTVORENIH VRATA NA EVROPSKOM UNIVERZITETU „ KALLOS“ TUZLA

Dana 11. aprila je u velikom amfiteatru Univerziteta održana manifestacija „Dani otvorenih vrata“. Bila je to prilika da se maturantima prezentiraju mogućnosti nastavka školovanja na studijskim programima koji se na Univerzitetu izvode. Veliki amfiteatar Univerziteta bio je popunjen do posljednjeg mjesta, što pokazuje velik interes učenika završnih razreda srednjih škola da se informiraju o magućnosti nastavka školovanja i odlučnost da svakako nastave sa procesom obrazovanja. Uvodno se maturantima obratio Rektor

Opširnije »

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla predstavljeni učenicima gimnazije “Meša Selimović”, MS mašinske i MS saobraćajne škole

Dana 04.04.2019. godine predstavljeni su učenicima srednjih škola planovi upisa na Evropskom univerzitetu “Kallos” Tuzla i Evropskom univerzitetu Brčko distrikt u akademskoj 2019/20. godini. Plan je prezentiran učenicima gimnazije “Meša Selimović”, učenicima Mješovite srednje mašinske i Mješovite srednje saobraćajne škole Tuzla. Univerziteti su otvoreni prema javnosti gdje se želi dati mogućnost budućim studentima da donesu ispravnu odluku o nastavku školovanja na studijskim programima Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla i Evropskog univerziteta

Opširnije »

NA EVROPSKOM UNIVERZITETU ODRŽAN VII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

Na Evropskom univerzitetu u Brčkom u petak, 5. aprila 2019. godine održan je VII međunarodni naučni skup, kojeg su organizovali Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, a na temu Modeli razvoja – iskustva drugih i naše mogućnosti. Plenarno zasijedanje otvorio je rektor Univerziteta akademik prof. dr. Nedeljko Stanković svojim pozdravnim govorom, u kojem je, između ostalog, podsjetio učesnike skupa na nekoliko značajnih činjenica, i to: – da

Opširnije »

Evropski univerzitet sarađuje sa partnerima iz okruženja – Mogućnost obavljanja stručne prakse

Evropski univerzitet značajnu pažnju pridaje saradnji sa partnerima iz okruženja, kako bi se ostvarila spona između teorije i prakse. U svom nastojanju da prednjači kvalitetom obrazovanja, Univerzitet organizuje studijske posjete studenata raznim subjektima, preduzećima i ustanovama, a ponekada predstavnici tih subjekata posjećuju naš Univerzitet. Cilj ovakvih studijskih posjeta jeste približavanje studentima praktičnih dostignuća što im omogućava lakše savladavanje gradiva iz odgovarajućih predmeta. Na taj način studenti stiču konkretnu sliku o

Opširnije »

Predstavljen Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla učenicima JU MSŠ Banovići

Učenicima JU MSŠ Banovići dana 03.04.2019. godine prezentiran je plan upisa studenata na EU “Kallos” Tuzla u akademskoj 2019/20 godini. Univerzitet je otvoren prema javnosti gdje se želi dati moginost budućim studentima da donesu ispravnu odluku o nastavku školovanja na studijskim programima EU “Kallos” Tuzla. Istaknuto je na ovoj prezentaciji da ove upisne godine studentima Medicinskog fakulteta I na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program stomatologija odobren je popust od 50%,

Opširnije »

Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u ljetnom semestru akademske 2018/19. godine

Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u ljetnom semestru akademske 2018/19. godine. Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to: 1) JZU “Zdravstveni centar Brčko” u Brčkom (za sve programe); 2) Zdravstveno-estetski centar “Dermato-Dentomedik” dr Regoje,

Opširnije »

Univerzitetska izdanja

Oglasna tabla

VII Međunarodni naučni skup

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizovali su dana 5. aprila 2019. godine VII međunarodni naučni skup na temu
MODELI RAZVOJA - ISKUSTVA DRUGIH I NAŠE MOGUĆNOSTI

U sklopu Evropskog univerziteta postoji šest fakulteta

Organizacione jedinice Univerziteta

Pravni fakultet

U svom sklopu sadrži studijske programe bezbjednosti, opšteg prava i forenzike.

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet obrazuje budući informatičari, građevinci, saobraćajci i poljoprivrednici.

Ekonomski fakultet

Oblasti računovodstva, menadžmenta,preduzetništva,marketinga i trgovine.

Pedagoški fakultet

Obrazujemo buduće profesore iz oblasti razredne nastave, matematike, fizike, istorije i geografije.

Fakultet političkih nauka

Nudimo studije iz Žurnalistike, Socijalnog rada, Međunarodnih odnosa i diplomatije i Politologije.

Fakultet zdravstvenih nauka

Obrazujemo najbolje farmaceute, medicinske sestre,sanitarne inženjere,fizioterapeute i stomatologe.

Programe obuke za sticanje certifikata o stručnoj osposobljenosti

Više informacija o upisu, dokumentaciji potrebnoj za upis, visini naknade za stručno usavršavanje i dr, nalazi se u svakom programu, a moguće je provjeriti i pozivom na broj telefona 049 590 605 ili 610. Upisi su u toku.

One

Program stručnog osposobljavanja za trenere - instruktore

Iz oblasti streljaštva; Iz oblasti budo vještina (Globar Martial Arts Association Hachi-O-Kai Budo Karate Do Federation Europe); Iz oblasti sportskih disciplina (ronjenje, veslanje, skijanje, tenis, nogomet i dr.).

Two

Program stručnog usavršavanja iz obalsti zdravstva;

Program stručnog usavršavanja iz obalsti menadžmenta u zdravstvu kao i oblasti zdravstvene njege

Three

Program polaganja ispita za sticanje osnovnih znanja iz oblasti informatike i program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja;

Informiši se +387 49 590 605

Jedna godina besplatna za studente osnovnih studija!

Poslušajte iskusne

Naši Dekani

Naš osnovni motiv je da razvijemo sistem visokog obrazovanja čiji će krajnji ishod biti vaše zadovoljstvo i korist, a naša dužnost je da udovoljimo vašim željama da steknete kvalitetna znanja koja će vam obezbijediti dobar posao i od vas stvoriti profesionalce spremne da odgovore svakom izazovu.
Prof. dr Anka Bulatović
Ekonomski fakulteta
Na fakultetu predaju eminentni stručnjaci iz prakse koji su svoja znanja i iskustva sticali u privredi, organima državne uprave i drugim institucijama koje su bile generator razvoja svake države. Fakultet će posebno stimulisati kreativnost i inovativnost studenata i otvoren je i spreman da podrži njihove ideje i inicijative.
Prof. dr Halid Žigić
Tehničk fakultet
Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Mogu da rade kao sudije, javni tužioci, advokati, notari, državni službenici u organima uprave, pravnici u ustanovama, javnim i privrednim subjektima u policiji i na raznim forenzičkim poslovima.
Akademik prof. dr Nedeljko Stanković
Pravni fakulteta
Pored naučnih zvanja profesori našeg Fakulteta,veoma su susretlјivi pri ostvarivanju komunikacije sa studentima kako na časovima tako i na konsultativnoj nastavi,sve u želјi da studenti ovladaju znanjem koje će im poslužiti kao najbolјe oružje za budućnost. Uvažene koleginice i kolege studenti,mi vas pozivamo da se upišete na jedan od naših Fakulteta.
Prof. dr Esed Karić
Pedagošk fakultet
Svi kabineti potrebni za kvalitetno i suvremeno odžavanje nastave izuzetno su komforni i opremljeni tehničkim pomagalima i specifičnim sadržajima. Zato s ponosom ističemo da praktičan rad u ambulantama, laboratorijima i kabinetima zadovoljava najviše svjetske standarde.
Akademik prof. dr Rudika Gmajnić
Fakultet zdravstvenih nauka
U ispunjavanju društvene dimenzije svoje misije, FPN je prepoznat kao naučno istraživačka institucija koja nudi ekspertizu i savjetodavne usluge za različite učesnike procesa stvaranja javnih politika, s ciljem omogućavanja aktivnog korištenja svih potencijala razvoja. Programi su koncipirani po ugledu na fakultete kako u BiH tako i zemljama u regionu.
Prof. dr Kemal Brkić
Fakultet političkih nauka

Univerzitetska biblioteka posjeduje u svom knjižnom fondu i stručne publikacije na stranim jezicima, kao i knjige iz filozofije i religije. U biblioteci se čuvaju: diplomski i magistarski radovi kao i doktorati koji su takođe dostupni studentima na uvid.  U sastavu biblioteke su i periodične publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci).

0
Naslova

Na Evropskom univerzitetu nastavu izvodi preko 200 profesora, u naučnonastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta. Pored toga, bitno je istaknuti da na Univerzitetu radi i sedam
akademika. Nastavnici i saradnici Evropskog univerziteta dolaze iz svih krajeva bivše Jugoslavije.

0
Profesora i eminentnih stručnjaka

Studenti Evropskog univerziteta uspješno se afirmišu na tržištu rada i pokazuju svoje komeptencije i vještine koje su usvojili tokom studija. Svršeni studenti Evropskog univerziteta zaposleni su u sudovima, policiji, zdravstvenim ustanovama, školama i predškolskim ustanovama, preduzećima i drugim subjektima.

0
Aktivnih studenata