5. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti – Moć

5. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti – Moć

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

organizira

5. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti

/MOĆ/

(Osijek, 25. ožujka 2022.)

Suorganizator

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

5. Međunarodni znanstveni skup Europski realiteti – Moć

Pozivno pismo MOĆ

Prijavnica_Application form European Realities 2022

Upute za autore Europski realiteti 2022

Izjava o autorstvu i originalnosti rada

Share this post

Translate »
Menu