Evropski univerzitet Brčko distrikt

Da Evropa bude bliže Vama, studirajte sa nama! Donesi pravu odluku!

Bijeljinska cesta 72-74, Brčko distrikt

+387 49 590 605

Evropski univerzitet Brčko distrikt

Na pravom ste mjestu!

Dobrodošli na zvaničnu stranicu Evropskog univerziteta. Misija Evropskog Univerziteta je da doprinese kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

8 godina postojanja

Evropski univerzitet osnovan je 2011. godine s misijom da doprinese kvalitativnom razvoju društva u BiH posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

Zavidan uspjeh

Bogatstvo ovog Univerziteta su njegovi studenti koji ga čine posebnim i koji doprinose razvoju Univerziteta posredstvom svoje vlastite afirmacije u društvu.

Novosti

UPIS U TOKU!

Upiši jedan od šest fakulteta na našem Univerzitetu i studiraj po evropskim standardima!
Kontaktiraj nas

Aktuelno

Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla i Evropski univerzitet Brčko Distrikt učestvovali na sajmu srednjih škola i fakulteta Tešanj

Dana 26.04.2019. godine predstavnici Evropskog univerziteta “Kallos” Tuzla i Evropskog univerziteta Brčko Distrikt BiH učestvovali su na sajmu srednjih škola i fakulteta u Tešnju. Organizator sajma po šesti put je općinski načelnik Tešnja kao i služba za društvene djelatnosti i investicije Tešanj.Sajam je veoma uspješno organizovan, a namjera organizatora je da mladim ljudima, maturantima srednjih škola omogući lakši izbor upisa na fakultete. Iskustva iz prethodnih sajmova su vrlo značajna, kako

Opširnije »

Posjeta IDS 2019

IDS  je najveći i najznačajniji svjetski stomatološki sajam koji se održava svake druge godine u Kelnu (Njemačkoj). Predstavlja jednu od najznačajnijih međunarodnih manifestacija za upoznavanje sa najnovijim tehnologijama i proizvodima dentalne medicine. U martu 2019. godine, u periodu od 12. do 16. marta studenti stomatologije Evropskog univerziteta i Kallos Tuzla bili su dio ove manifestacije. Bili su izuzetno aktivni i maksimalno su učestvovali u upoznavanju sa najnovijim saznanjima koje je

Opširnije »

Competence in esthetics – učešće na simpozijumu

U nizu aktivnosti koje se pružaju studentima stomatologije Evropskog univerziteta Brčko distrikt i Kallos Tuzla, bilo je učešće na simpozijumu Competence in esthetics u Sarajevu 23.3.2019. godine. Posjeta studenata je bila omogućena zahvaljujući saradnji našeg fakulteta sa dr. Danijelom Drakulić Čikara predstavnicom renomirane svjetske stomatološke kompanije Ivoclar Vivadent iz Lihtenštajna.

Opširnije »

Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla i Evropski univerzitet Brčko Distrikt BiH učestvovali na sarajevskom sajmu knjiga

Dana 20.04.2019 i 21.04.2019. godine na sarajevskom sajmu knjiga svoje učešće uzeli su Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla i Evropski univerzitet Brčko Distrikt BiH. Sarajevski sajam knjiga je idealna prilika da izdavači prikažu opus i autori promovišu nova djela i knjige. Oba univerziteta na sarajevskom sajmu pripremili su bogat program promocije knjiga u centralnom prostoru “Bosanska kuća”. Na taj način sajam nam je omogućio da posjetioce upoznamo sa našom bogatom izdavačkom

Opširnije »

Sretan Uskrs!

Svim vjernicima koji slave Uskrs upućujemo najiskrenije čestitke povodom ovog praznika. Kolektiv Evropskog univerziteta Brčko distrikt

Opširnije »

Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla i Evropski univerzitet Brčko distrikt predstavljeni učenicima MSŠ “Musa Ćazim Ćatić” Olovo, Kladanj i gimnaziji “Mustafa Novalić” Gradačac

Dana 15.04.2019. godine predstavljeni su planovi upisa na Evropskom univerzitetu “Kallos” Tuzla i Evropskom univerzitetu Brčko distrikt u akademskoj 2019/20. godini. Plan upisa je prezentiran učenicima Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” Olovo, Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” Kladanj i gimnaziji “Mustafa Novalić” Gradačac. Oba univerziteta su otvorena prema javnosti gdje se želi dati mogućnost budućim studentima da donesu ispravnu odluku o nastavku školovanja na studijskim programima Evropskog univerziteta

Opširnije »

Univerzitetska izdanja

Oglasna tabla

VII Međunarodni naučni skup

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizovali su dana 5. aprila 2019. godine VII međunarodni naučni skup na temu
MODELI RAZVOJA - ISKUSTVA DRUGIH I NAŠE MOGUĆNOSTI

U sklopu Evropskog univerziteta postoji šest fakulteta

Organizacione jedinice Univerziteta

Pravni fakultet

U svom sklopu sadrži studijske programe bezbjednosti, opšteg prava i forenzike.

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet obrazuje budući informatičari, građevinci, saobraćajci i poljoprivrednici.

Ekonomski fakultet

Oblasti računovodstva, menadžmenta,preduzetništva,marketinga i trgovine.

Pedagoški fakultet

Obrazujemo buduće profesore iz oblasti razredne nastave, matematike, fizike, istorije i geografije.

Fakultet političkih nauka

Nudimo studije iz Žurnalistike, Socijalnog rada, Međunarodnih odnosa i diplomatije i Politologije.

Fakultet zdravstvenih nauka

Obrazujemo najbolje farmaceute, medicinske sestre,sanitarne inženjere,fizioterapeute i stomatologe.

Programe obuke za sticanje certifikata o stručnoj osposobljenosti

Više informacija o upisu, dokumentaciji potrebnoj za upis, visini naknade za stručno usavršavanje i dr, nalazi se u svakom programu, a moguće je provjeriti i pozivom na broj telefona 049 590 605 ili 610. Upisi su u toku.

One

Program stručnog osposobljavanja za trenere - instruktore

Iz oblasti streljaštva; Iz oblasti budo vještina (Globar Martial Arts Association Hachi-O-Kai Budo Karate Do Federation Europe); Iz oblasti sportskih disciplina (ronjenje, veslanje, skijanje, tenis, nogomet i dr.).

Two

Program stručnog usavršavanja iz obalsti zdravstva;

Program stručnog usavršavanja iz obalsti menadžmenta u zdravstvu kao i oblasti zdravstvene njege

Three

Program polaganja ispita za sticanje osnovnih znanja iz oblasti informatike i program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja;

Informiši se +387 49 590 605

Jedna godina besplatna za studente osnovnih studija!

Poslušajte iskusne

Naši Dekani

Naš osnovni motiv je da razvijemo sistem visokog obrazovanja čiji će krajnji ishod biti vaše zadovoljstvo i korist, a naša dužnost je da udovoljimo vašim željama da steknete kvalitetna znanja koja će vam obezbijediti dobar posao i od vas stvoriti profesionalce spremne da odgovore svakom izazovu.
Prof. dr Anka Bulatović
Ekonomski fakulteta
Na fakultetu predaju eminentni stručnjaci iz prakse koji su svoja znanja i iskustva sticali u privredi, organima državne uprave i drugim institucijama koje su bile generator razvoja svake države. Fakultet će posebno stimulisati kreativnost i inovativnost studenata i otvoren je i spreman da podrži njihove ideje i inicijative.
Prof. dr Halid Žigić
Tehničk fakultet
Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Mogu da rade kao sudije, javni tužioci, advokati, notari, državni službenici u organima uprave, pravnici u ustanovama, javnim i privrednim subjektima u policiji i na raznim forenzičkim poslovima.
Akademik prof. dr Nedeljko Stanković
Pravni fakulteta
Pored naučnih zvanja profesori našeg Fakulteta,veoma su susretlјivi pri ostvarivanju komunikacije sa studentima kako na časovima tako i na konsultativnoj nastavi,sve u želјi da studenti ovladaju znanjem koje će im poslužiti kao najbolјe oružje za budućnost. Uvažene koleginice i kolege studenti,mi vas pozivamo da se upišete na jedan od naših Fakulteta.
Prof. dr Esed Karić
Pedagošk fakultet
Svi kabineti potrebni za kvalitetno i suvremeno odžavanje nastave izuzetno su komforni i opremljeni tehničkim pomagalima i specifičnim sadržajima. Zato s ponosom ističemo da praktičan rad u ambulantama, laboratorijima i kabinetima zadovoljava najviše svjetske standarde.
Akademik prof. dr Rudika Gmajnić
Fakultet zdravstvenih nauka
U ispunjavanju društvene dimenzije svoje misije, FPN je prepoznat kao naučno istraživačka institucija koja nudi ekspertizu i savjetodavne usluge za različite učesnike procesa stvaranja javnih politika, s ciljem omogućavanja aktivnog korištenja svih potencijala razvoja. Programi su koncipirani po ugledu na fakultete kako u BiH tako i zemljama u regionu.
Prof. dr Kemal Brkić
Fakultet političkih nauka

Univerzitetska biblioteka posjeduje u svom knjižnom fondu i stručne publikacije na stranim jezicima, kao i knjige iz filozofije i religije. U biblioteci se čuvaju: diplomski i magistarski radovi kao i doktorati koji su takođe dostupni studentima na uvid.  U sastavu biblioteke su i periodične publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci).

0
Naslova

Na Evropskom univerzitetu nastavu izvodi preko 200 profesora, u naučnonastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta. Pored toga, bitno je istaknuti da na Univerzitetu radi i sedam
akademika. Nastavnici i saradnici Evropskog univerziteta dolaze iz svih krajeva bivše Jugoslavije.

0
Profesora i eminentnih stručnjaka

Studenti Evropskog univerziteta uspješno se afirmišu na tržištu rada i pokazuju svoje komeptencije i vještine koje su usvojili tokom studija. Svršeni studenti Evropskog univerziteta zaposleni su u sudovima, policiji, zdravstvenim ustanovama, školama i predškolskim ustanovama, preduzećima i drugim subjektima.

0
Aktivnih studenata