Obavještenje za javnost 27.03.2017. godine


Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Menadžerske uloge i uspješnost menadžera u sportu, kandidata Jasmina Mehanovića, studenta magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Menadžment u sportu, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 11.03.2017. godine do 26.03.2017. godine, nije bilo primjedbi.

Dekan Fakulteta zdravstvenih nauka rješenjem broj 192-1/2017 od 27.03.2017. godine zakazuje javnu odbranu magistarskog rada za 28.03.2017. godine sa početkom u 18.00 sati u Velikom amfiteatru Evropskog univerziteta Brčko distrikt, u ulici Bijeljinska cesta br. 72 – 74.