Svrseni studenti


Prezime i ime Fakultet- smjer Ciklus Slika
Musić Dženana Ekonomski fakultet II Dzenana Music Mr. Ekonomije
Đurak Irena Ekonomski fakultet – Opšti smjer I Irena Djurak OSE
Mešić Nihada Ekonomski fakultet – Opšti smjer I Nihada Mesic OSE
Savković Bojan Ekonomski fakultet – Opšti smjer I Bojan Savkovic OSE
Janković Sandra Pedagoški fakultet – Geografija I Sandra Jankovic G
Lipjankić Alen Pedagoški fakultet – Informatika i tehnika I Alen Lipjankic INT
Dervić Prša Emina Pedagoški fakultet – Matematika i fizika I Emina Dervic Prsa
Dizdarević Emina Pedagoški fakultet – Razredna nastava opšti smjer I Emina DizdarevicMr. RNO
Maida Hodžić Pedagoški fakultet – Vaspitač predškolskih ustanova I Maida Hodzic VPU
Šarić Jelka Pravni fakultet – Opšte pravo I  Jelka Saric OP
Trakić Benjamin Pravni fakultet – Opšte pravo I  Benjamin Trakic OP
Hasanović Almin Tehnički fakultet – Drumski saobraćaj I Almin Hasanovic DS
Begić Jure Tehnički fakultet – Geodezija I  Jure Begic GGE
Leko Damir Tehnički fakultet – Geodezija I  Damir Leko GGE