Dobro došli na

+387 49 590 605 | +387 49 590 605
info@eubd.edu.ba
Bijeljinska cesta 72-74, Brčko distrikt

Na pravom ste mjestu!

Dobrodošli na zvaničnu stranicu Evropskog univerziteta. Misija Evropskog Univerziteta je da doprinese kvalitativnom razvoju društva u Bosni i Hercegovini posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

9 godina postojanja

Evropski univerzitet osnovan je 2011. godine s misijom da doprinese kvalitativnom razvoju društva u BiH posredstvom afirmacije univerzalnih vrijednosti slobode, obrazovanja, demokratije, ljudskih prava i promocije modernog obrazovanja.

Zavidan uspjeh

Bogatstvo ovog Univerziteta su njegovi studenti koji ga čine posebnim i koji doprinose razvoju Univerziteta posredstvom svoje vlastite afirmacije u društvu.

 • IT menadžment
 • Mobilne komunikacije
 • Dizajn i multimedija
 • Mobilne komunikacije
 • Računarske mreže i sistemi
 • Računarstvo i informatika
 • Razredna nastava sa likovnom kulturom
 • Psihologija
 • Industrijsko inženjerstvo
 • Mehatronika
 • Biomedicinsko inženjerstvo
 • Automatika i robotika
Novosti
VIII MNS

Obavještenje o odlaganju VIII međunarodnog naučnog skupa

Obavještenje o odlaganju VIII međunarodnog naučnog skupa Imajuću u vidu da su u Bosni i Hercegovini i dalje na snazi restriktivne mjere u vezi sa okupljanjem većeg broja ljudi, a s ciljem sprečavanja širenja korona virusa, rektor Univerziteta donio je odluku o odlaganju VIII međunarodnog naučnog skupa na temu Evropske i evroazijske integracije – prednosti i nedostaci. Novi termin održavanja naučnog skupa predviđen je 26. juna 2020. godine. S poštovanjem,

Više »
Logo color mali

Uputstvo o postupanju korisnika usluga i zaposlenih Univerziteta tokom trajanja pandemije korona virusa

Unutar prostorija Univerziteta ne smije boraviti više od jedne osobe na 10 m2. Prilikom ulaska u prostorije Univerziteta, svako lice je dužno izvršiti dezinfekciju ruku i proći dez-barijeru. O dezinfekciji lica koja ulaze na Univerzitet brigu će voditi onaj referent studentske službe koji se nalazi u toj smjeni. Korisnici usluga su ispred info-pulta Univerziteta dužni držati međusobno odstojanje u razmaku od najmanje 2 m. Zaposleni referenti u studentskoj službi, koji

Više »
61.sjednica

Skupština Brčko distrikta usvojila izmjene Zakona o visokom obrazovanju koje će omogućiti nesmetano akreditovanje visokoškolskih ustanova u Brčko distriktu

Skupština Brčko distrikta održala je u srijedu 22. aprila 61. redovnu sjednicu kojom je dominiralo razmatranje Informacije vezane za  aktivnosti Kriznog štaba na prevenciji zarazne bolesti virusa korona. Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Distrikta ocijenio je dosadašnji rad Kriznog štaba veoma dobrim. „Uz sve slabosti koje kao zajednica posjedujemo Krizni štab je jako dobro radio svoj posao. Vrlo su posvećeni i angažovani. Propusta sigurno ima ali vanredne okolnosti iziskuju hitna odlučivanja

Više »

plakattakmicenjeweb
Takmičenje iz informatike

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizovaće dana 12. juna 2020. godine takmičenje za srednjoškolce iz oblasti informatike
VIŠE....

Dana
Sati
Minuta
Sekundi
VIII MNS
VIII Međunarodni Naučni skup

Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet “Kallos” Tuzla organizovaće dana 26. juna 2020. godine VIII međunarodni naučni skup na temu EVROPSKE I EVROAZIJSKE INTEGRACIJE - PREDNOSTI i NEDOSTACI-​

Dana
Sati
Minuta
Sekundi
Manipur International University
Manipur International University
Gideon Robert University
Gideon Robert University

Organizacione jedinice Univerziteta

Pravni fakultet

U svom sklopu sadrži studijske programe bezbjednosti, opšteg prava i forenzike.

Tehnički fakultet

Tehnički fakultet obrazuje budući informatičari, građevinci, saobraćajci, mašinci,poljoprivrednici i IT stručnjaci.

Ekonomski fakultet

Oblasti računovodstva, menadžmenta,preduzetništva,marketinga i trgovine.

Pedagoški fakultet

Obrazujemo buduće profesore iz oblasti razredne nastave, matematike, fizike, istorije, geografije i psihologije.

Fakultet političkih nauka

Nudimo studije iz Žurnalistike, Socijalnog rada, Međunarodnih odnosa i diplomatije i Politologije.

Fakultet zdravstvenih nauka

Obrazujemo najbolje farmaceute, medicinske sestre,sanitarne inženjere,fizioterapeute i stomatologe.

Programe obuke za sticanje certifikata o stručnoj osposobljenosti

Više informacija o upisu, dokumentaciji potrebnoj za upis, visini naknade za stručno usavršavanje i dr, nalazi se u svakom programu, a moguće je provjeriti i pozivom na broj telefona 049 590 605 ili 610. Upisi su u toku.

One

Program stručnog osposobljavanja za trenere - instruktore

Iz oblasti streljaštva; Iz oblasti budo vještina (Globar Martial Arts Association Hachi-O-Kai Budo Karate Do Federation Europe); Iz oblasti sportskih disciplina (ronjenje, veslanje, skijanje, tenis, nogomet i dr.).

Two

Program stručnog usavršavanja iz obalsti zdravstva;

Program stručnog usavršavanja iz obalsti menadžmenta u zdravstvu kao i oblasti zdravstvene njege

Three

Program polaganja ispita za sticanje osnovnih znanja iz oblasti informatike i program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja;

Informiši se +387 49 590 605 | +387 49 590 610

50 % popusta za studente osnovnih studija na I godini u novoj 2020/2021. akademskoj godini!

Poslušajte iskusne

Naši Dekani

Naš osnovni motiv je da razvijemo sistem visokog obrazovanja čiji će krajnji ishod biti vaše zadovoljstvo i korist, a naša dužnost je da udovoljimo vašim željama da steknete kvalitetna znanja koja će vam obezbijediti dobar posao i od vas stvoriti profesionalce spremne da odgovore svakom izazovu.
Prof. dr Anka Bulatović
Ekonomski fakultet
Na fakultetu predaju eminentni stručnjaci iz prakse koji su svoja znanja i iskustva sticali u privredi, organima državne uprave i drugim institucijama koje su bile generator razvoja svake države. Fakultet će posebno stimulisati kreativnost i inovativnost studenata i otvoren je i spreman da podrži njihove ideje i inicijative.
Prof. dr Halid Žigić
Tehnički fakultet
Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Mogu da rade kao sudije, javni tužioci, advokati, notari, državni službenici u organima uprave, pravnici u ustanovama, javnim i privrednim subjektima u policiji i na raznim forenzičkim poslovima.
Akademik prof. dr Nedeljko Stanković
Pravni fakultet
Pored naučnih zvanja profesori našeg Fakulteta,veoma su susretljivi pri ostvarivanju komunikacije sa studentima kako na časovima tako i na konsultativnoj nastavi, sve u želji da studenti ovladaju znanjem koje će im poslužiti kao najbolje oružje za budućnost. Uvažene koleginice i kolege studenti,mi vas pozivamo da se upišete na jedan od naših Fakulteta.
Prof. dr Esed Karić
Pedagoški fakultet
Svi kabineti potrebni za kvalitetno i suvremeno odžavanje nastave izuzetno su komforni i opremljeni tehničkim pomagalima i specifičnim sadržajima. Zato s ponosom ističemo da praktičan rad u ambulantama, laboratorijima i kabinetima zadovoljava najviše svjetske standarde.
Akademik prof. dr Rudika Gmajnić
Fakultet zdravstvenih nauka
U ispunjavanju društvene dimenzije svoje misije, FPN je prepoznat kao naučno istraživačka institucija koja nudi ekspertizu i savjetodavne usluge za različite učesnike procesa stvaranja javnih politika, s ciljem omogućavanja aktivnog korištenja svih potencijala razvoja. Programi su koncipirani po ugledu na fakultete kako u BiH tako i zemljama u regionu.
Prof. dr Kemal Brkić
Fakultet političkih nauka

Univerzitetska biblioteka posjeduje u svom knjižnom fondu i stručne publikacije na stranim jezicima, kao i knjige iz filozofije i religije. U biblioteci se čuvaju: diplomski i magistarski radovi kao i doktorati koji su takođe dostupni studentima na uvid.  U sastavu biblioteke su i periodične publikacije (časopisi, zbornici, godišnjaci).

0
Naslova
Na Evropskom univerzitetu nastavu izvodi preko 200 profesora, u naučnonastavnom zvanju redovnog profesora, vanrednog profesora i docenta. Pored toga, bitno je istaknuti da na Univerzitetu radi i sedam
akademika. Nastavnici i saradnici Evropskog univerziteta dolaze iz svih krajeva bivše Jugoslavije.
0
Profesora i eminentnih stručnjaka
Studenti Evropskog univerziteta uspješno se afirmišu na tržištu rada i pokazuju svoje komeptencije i vještine koje su usvojili tokom studija. Svršeni studenti Evropskog univerziteta zaposleni su u sudovima, policiji, zdravstvenim ustanovama, školama i predškolskim ustanovama, preduzećima i drugim subjektima.
0
Aktivnih studenata
Translate »