Evropski univerzitet Brčko distrikt

Rezultati završnog ispita – Porodična pedagogija

R.BR.BROJ INDEKSAPROCENAT BODOVA NA TESTUOCJENA
1.002/19-VPU0%5
2.035/19-VPU33%5
3.004/19-VPU57%6
4.003/18-VPU68%7
5.028/18-RNO57%6
6.014/19-RNE80%8
7.008/19-VPU28%5
8.028/20-VPU35%5
9.051/20-VPU95%10
10.040/20-RNL65%7
11.003/19-VPU33%5

NAPOMENA: Upis ocjena će se obaviti  na sljedećem ispitnom roku u 13,45 sati.

Share this post

Translate »