REZULTATI ISPITA održanog 11.6.2019.godine – prof. dr Boško Nadoveza

EKONOMIKA PREDUZEĆA

 

Indeks – S t u d e n t                                                               o   c   e   n   a

 1. 013/ 17- MP                                                   5  (pet)
 2. 006/17 – RR                                                   5  (pet)
 3. 007 /17 – OSE                                                5  (pet)
 4. 003 /17 – MP                                                 8  (osam)     78 poena
 5. 017/ 17- MP                                                   7  (sedam)    67 poena
 6. 001/ 17 – RR                                                  treba da izađe na usmeni

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Indeks – S t u d e n t                                                                  o   c   e   n   a

 

 1. 029/ 18- MUS                                                7  (sedam)      68 poena
 2. 019/18-RR                                                      8  (osam)        80 poena
 3. 031/ 16- MUS                                                 treba da izađe na usmeni

 STRATEGIJSKI MENADŽMENT

Indeks – S t u d e n t                                                                  o    c    e    n    a

 

 1. 031/ 16- MUS                                                                5  (pet)
 2. 015/ 18- OSE                                                                 treba da izađe na usmeni
 3. 023/ 15- MP                                                                   treba da izađe na usmeni
 4. 002 /15- MT                                                                  6  (šest)   56 poena

 

 

PROFESOR

Nadoveza Boško

 

Translate »