Rezultati I kolokvijuma iz Uvoda u pravo održanog 15.11.2019. godine

 

R. br.

 

Br. indeksa

 

Brojčana ocjena

 

Slovna ocjena

 

Opisna ocjena

 

1. 002/19-MD 10 A Izuzetan
2. 014/19-OP 10 A Izuzetan
3. 001/19-MD 9 B Iznad prosjeka
4. 003/19-SR 9 B Iznad prosjeka
5. 001/19-OP 8 C Prosječan
6. 005/19-BP 6 E Zadovoljava
7. 007/19-OP 5 F Ne zadovoljava
8. 003/19-FO 5 F Ne zadovoljava
9. 008/19-BP 5 F Ne zadovoljava
10. 004/19-BP 5 F Ne zadovoljava
Translate »