Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet

NOVOSTI

Srećan 8. Mart

Građankama i građanima Brčko distrikta čestitamo 18. godišnjicu postojanja Distrikta, a svim pripadnicama nježnijeg spola upućujemo najljepše želje povodom Međunarodnog dana žena. Kolektiv Evropskog...

OGLASNA TABLA

Rezultati ispita – Engleski jezik I i II

R.b.Broj indeksaOcjena1009/20-FA82041/20-INI63009/20-E84011/20-PM85034/20-E96005/20-MD87029/20-DM98023/20-INI99012/20-PH1010016/20-OP811006/20-OP612003/20-OP613018/20-S714015/20-GGE515016/20-GRO716006/20-VPU917019/20-VPU818006/20-BS719020/20-GPAŽ620016/20-DS621032/20-DM1022038/20-RI623013/20-BS724024/20-BS525002/20-DS826011/20-GGE627004/20-GGE528012/20-GGE729001/20-GGE930008/20-FT931005/20-FT532012/20-DS633008/20-VPU834009/20-VPU535020/20-SI736018/20-MS837017/20-MS538005/20-DS639002/20-RR640024/20-RNO841010/20-RNO642029/20-RNE543004/20-OSE544001/20-ŽK545002/20-ŽK546008/20-PO647014/20-FT548032/20-FA649006/20-OSE750010/20-MP951018/20-GGE652006/20-AT553003/20-AR654017/20-SI555030/20-SI656009/20-OSE957013/20-GGE558004/20-DS659023/20-INT560003/20-DS661025/20-PH862005/20-AR1063023/20-FT664003/20-MP865012/20-TE766013/20-TE767004/20-PM668020/20-INI1069028/20-GGE870009/20-GGE671003/20-S972011/20-S973036/20-S874004/20-FO675019/20-DS776012/20-BP777007/20-BO778005/20-FO779030/20-MNT980007/20-PH681021/20-IND7 R.b.Broj indeksaOcjena1023/19-RA62011/19-OP83011/19-GGE94038/20-ST85021/19-GPAŽ86020/19-OSE67018/20-OP98021/19-TE89024/19-RA710005/19-BP611001/19-DP612002/19-MP813040/20-RNL514008/19-MP715022/19-PO616015/19-PO817007/19-DS818006/19-DS819013/19-FT720016/19-RND1021002/19-VPU922003/19-VPU623040/19-SPT824005/19-AR525010/19-DS826031/19-FT727016/19-FA928018/19-INI829011/19-INI930012/19-INI831016/19-INI932019/19-INI733020/19-INI734003/19-FO835007/20-OSE736025/19-MP537025/19-PH938014/19-RNE939030/19-FT540007/19-RA941026/19-S742031/20-MIF643027/19-S844017/19-S845030/20-MHT946011/19-RR847007/19-RR948009/19-DS749002/19-ST750013/19-VPU651012/19-RNE952005/19-MIT853019/19-VPU654036/19-IND555008/19-FT656014/19-DS857006/19-FT658039/19-FT659046/19-PO960004/19-VPU961042/19-INI762028/19-RR963035/19-VPU864008/19-VPU665008/19-BS666003/19-DS867034/19-RI968031/19-AR869017/19-DS670001/19-GRO871018/19-GGE772004/19-GRO873006/19-AR674021/19-DS6

Read more...
OSNIVANJE I RAD

Evropski univerzitet Brčko distrikt

Bavi se visokim obrazovanjem na sva tri ciklusa studija i naučno-istraživačkim radom sa ciljevima koji uključuju unapređenje znanja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, kulturni, društveni i ekonomski razvoj, promociju demokratskog društva i postizanje najviših standarda nastave i naučnoistraživačkog rada.

10 godina uspješnog rada
Evropskog univerziteta

Studiranje na Evropskom univerzitetu

Univerzitet obavlja prema tipu studija studije prvog, drugog i trećeg ciklusa, odnosno dodiplomske, magistarske i doktorske studije. Kod studijskih programa Farmacija i Stomatologija magistarske studije su integrisane.

Predavači

Nastavu izvode vrsni predavači, koji su se dokazali i u teoriji i u praksi. Fakultet raspolaže prostorijama koje su opremljene po vrhunskim standardima. Izvođenjem interaktivne nastave kod studenata se razvija kreativnost i samostalnost u radu, čime se postižu optimalni rezultati u osposobljavanju studenata za njihov budući rad.

Studenti

Naši studenti stiču znanja koja mogu efikasno da primijene u praksi. Cilj evropskog univerziteta je, da uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji, obezbijedi što efikasniju edukaciju i održi visok nivo kvaliteta nastavnog procesa.

VEZE SA OKRUŽENJEM I MEĐUNARODNA SARADNJA
IZDAVAČKA DJELATNOST
0
+
Udžbenika
0
+
Časopisa
0
+
Naučnih radova

Evropski univerzitet Brčko distrikt je već u trećoj godini svog postojanja počeo da organizuje naučni skup međunarodnog karaktera koji je s godinama okupljao sve veći broj zainteresovanih naučnika i stručnjaka iz cijeloga svijeta.

Evropski univerzitet Brčko distrikta pokrenuo je naučni časopis pod naslovom Evropska revija, kako bi se istraživači iz oblasti društvenih nauka uključili u naučni život i razmjenu naučnih znanja, ali i da bi se studentima omogućilo da se upoznaju sa najnovijim dostignućima iz svijeta nauke.

Translate »