Katedra za matematiku – rezultati ispita

REZULTATI USMENOG ISPITA IZ MATEMATIKE RAĐENOG 10.09.2019. GODINE

1. 005/18-RR 5 (pet)

2. 015/18-DS 5 (pet)

3. 014/18-OSE 5 (pet)

RREZULTATI PISMENOG ISPITA IZ MATEMATIKE RAĐENOG 10.09.2019. GODINE

MATEMATIKA

1. D.L 55 Bodova

2. 010/18-INI- 80

MATEMATIKA II

1. 018/18-GRO 55

2. 014/18- AR 55

3. 007/18-GGE 55

4. 037/18-GGE 55

5. 004/18-GRO 75

Usmeni dio ispita u utorak 17.9.2019. god. u 16 h

Katedra za matematiku

Brčko, 13.9.2019. god

Translate »