Riječ dekana Fakulteta politickih nauka


 Poštovani (budući) studenti!

Studirati političke nauke (u sve tri prisutne varijacije: žurnalistika, međunarodni odnosi i politikologija) predstavlja izazov. Jer, političke nauke, mimo proširenih zabluda, se studiraju (samo) da bi se čovek bavio praktičnom politikom, već i da bi se shvatilo šta se zaista događa u svetu, ali i da svoju karijeru gradi u nekoj javnoj ili privatnoj instituciji, medijima ili diplomatiji.

U tom smislu Evropski univerzitet Brčko distrikta svojim studentima omogućava da se suoče sa naučnim viđenjem politike kroz proučavanje studija klasika politikologije, ali i savremenih istraživača. Politikologija, takođe, omogućava stvaranje lidera i razvoj liderskih ambicija kod onih koji ih poseduju, ali i razvoj racionalističkog pristupa društvenoj stvarnosti, tj. bavljenje naučnim proučavanjem političkih institucija, vrednosti, kulture… Pored toga, studij politikologija razvija i pismenost, kroz zahteve da studenti samostalno pišu određene seminarske i druge radove, zatim daju obrasce mogućih medijskih nastupa, kako na tv, tako i na radiju.

Onima, koji, pak, vole novinarstvo, ali i diplomatiju, evo prilike da iskažu svoj stav i da se bore za pravedniji život… No, da bi ste bili uspešni potrebno je upisati Fakultet političkih nauka Evropskog univerziteta Brčko distrikta i… , čitati, razmišljati, učiti od onih koji više znaju, jednom rečju studirati političke nauke…