Evropski univerzitet Brčko distrikt

Obavještenje za javnost 12.05.2021. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Nuspojave radioterapije karcinoma dojke, kandidatkinje Aleksandre Sančanin, studentice magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Radiologija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 06.03.2021. godine...

Obavještenje za javnost 24.04.2021. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod Uloga računovodstveno – informacionog sistema u finansijskom izvještavanju privrednih subjekata, kandidatkinje Mirjane Šormaz, studenta magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, studijski program Opšti smjer, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od...

Obavještenje za javnost 13.04.2021. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Uticaj e-medija na razvoj govora kod djece za vrijeme trajanja online nastave, kandidatkinje Selme Hadžić, studentice magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Razredna nastava sa defektologijom, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji...

Obavještenje za javnost 08.04.2021. godine

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Uloga i značaj mobilnih aplikacija za vozače i vozila u cilju povećanja bezbjednosti saobraćaja, kandidata Velida Bećirovića, studenta magistarskih studija na Tehničkom fakultetu, studijski program Saobraćaj, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su...

Obavještenje za javnost 13.03.2021. godin

Obavještava se javnost da na magistarski rad pod nazivom Pravni položaj javne uprave Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kandidata Igora Maksića, studenta magistarskih studija na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarskog rada, koji su bili na uvidu javnosti...

Obavještenje za javnost 8.03.2021. godine

1. Konstatuje se da je doktorska disertacija pod nazivom Rizikofaktori za nastanak raka tijela maternice, kandidata mr. sc. Hidajeta Rahimića, kandidata za odbranu doktorske disertacije na Fakultetu zdravstvenih nauka, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije, u periodu od 17.02.2021. godine do 6.03.2021. godine, bila na...

Obavještenje za javnost 06.03.2021. godine

I Obavještava se javnost da se magistarski rad pod Nuspojave radioterapije karcinoma dojke, kandidatkinje Aleksandre Sančanin, studentice magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Radiologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i...

Obavještenje za javnost 22.02.2021. godine

Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Fitoterapija u tretmanu reumatskih bolesti, kandidatkinje Zerine Hećimović, studentice integrisanih studija I i II ciklusa na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti...

Obavještenje za javnost 22.02.2021. godine

Obavještava se javnost da se magistarski rad pod Uticaj e-medija na razvoj govora kod djece za vrijeme trajanja online nastave, kandidatkinje Selme Hadžić, studentice magistarskih studija na Pedagoškom fakultetu, studijski program Razredna nastava sa defektologijom, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, stavlja na uvid...

Obavještenje za javnost 17.02.2021. godine

Obavještava se javnost da se doktorski rad pod nazivom Rizikofaktori za nastanak raka tijela maternice, kandidata mr. sc. Hidajeta Rahimića, kandidata za odbranu doktorske disertacije na Fakultetu zdravstvenih nauka, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske disertacije, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana...

Translate »