Obavjestenja

Obavještenje za javnost 22.01.2019. godine

I Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Psihijatrijski lijekovi – pristup smanjenju štete, kandidatkinje Elvire Jahić, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može …

Obavještenje za javnost 22.01.2019. godine Read More »

Obavještenje za javnost 10.01.2019. godine

I Obavještava se javnost da na magistarsku tezu pod nazivom Revizija i utjecaj modela procesa revizije na kvalitet revizorskih izvješća, kandidata Srećka Dominkovića, studenta magistarskih studija na Ekonomskom fakultetu, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu magistarske teze, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 08.12.2018. godine do 25.12.2018. godine, …

Obavještenje za javnost 10.01.2019. godine Read More »

Logo color mali

Obavještenje za studente

Obavještavamo studente da će se ovjera zimskog i upis ljetnog semestra vršiti u periodu od 14.01. do 2.02.2018. godine. Studenti su u tom periodu obavezni studentskoj službi predati indeks sa popunjenim semestralnim listom. U indeksu je, prije predaje, potrebno unijeti nazive predmeta koji su odslušani u zimskom semestru; ime, prezime i titulu odgovornog nastavnika, kao …

Obavještenje za studente Read More »

Obavještenje za javnost 25.12.2018.

Obavještava se javnost da na doktorsku disertaciju pod nazivom Zaštita prava pacijenata u Bosni i Hercegovini sa posebnim osvrtom na građanskopravnu zaštitu i krivicu lјekara za počinjenu lјekarsku grešku, mr. Dženete Hadžić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu doktorske …

Obavještenje za javnost 25.12.2018. Read More »

Obavještenje za javnost 12.12.2018. godine

I Obavještava se javnost da na završni rad pod nazivom Primjena lijekova u starijoj dobi, kandidatkinje Slavice Živković, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, kao i na izvještaj Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, koji su bili na uvidu javnosti u periodu od 21.07.2018. godine do 08.08.2018. godine, …

Obavještenje za javnost 12.12.2018. godine Read More »

Obavještenje za javnost 8.12.2018. godine

Obavještava se javnost da se doktorska disertacija pod nazivom Prava pacijenata sa posebnim osvrtom na građansko-pravni i krivični postupak, mr. Dženete Hadžić, kandidatkinje za odbranu doktorske disertacije na Pravnom fakultetu, studijski program Opšte pravo, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati u biblioteci Evropskog univerziteta Brčko …

Obavještenje za javnost 8.12.2018. godine Read More »

Obavještenje za javnost 01.12.2018. godine

I Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Estetska kompozitna restauracija kod traumatsko oštećenih zubi, kandidatkinje Jerneje Škornik, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Stomatologija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i …

Obavještenje za javnost 01.12.2018. godine Read More »

Obavještenje za javnost 17.11.2018. godine

I Obavještava se javnost da se završni rad pod nazivom Farmakoterapija u palijativnoj skrbi, kandidatkinje Vanje Simić, studentice integrisanih magistarskih studija na Fakultetu zdravstvenih nauka, studijski program Farmacija, zajedno sa izvještajem Komisije za ocjenu i javnu odbranu završnog rada, stavlja na uvid javnosti u trajanju od 15 dana od dana objavljivanja i može se pročitati …

Obavještenje za javnost 17.11.2018. godine Read More »

Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2018/19. godine

Svi studenti, koji po nastavnom planu i programu na nekom od studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka (Stomatologija; Sestrinstvo; Fizioterapija i radna terapija; Farmacija; Sanitarni inženjering i Radiologija) imaju obaveznu stručnu praksu, dužni su da prijave obavljanje prakse u zimskom semestru akademske 2018/19. godine. Obavljanje prakse se može prijaviti za sljedeće zdravstvene ustanove, i to: 1) …

Obavještenje za studente Fakulteta zdravstvenih nauka koji namjeravaju prijaviti obavljanje kliničko – bolničke prakse u zimskom semestru akademske 2018/19. godine Read More »

Menu