Učešća na konferencijama

Međunarodna koneferencija Limen 2016 hotel Moskva Beograd

Fakultet za inženjerski menadžment – Beograd, Visoka škola modernog biznisa – Beograd, Fakultet za biznis i menadžment nauke, Novo Mesto – Slovenija, Fakultet za upravljanje, poslovanje i informatiku, Novo Mesto – Slovenija, Biznis akademija Smilevski – BAS, Skoplje, Makedonija, BAS Institut za menadžment, Bitolj, Makedonija i Udruženje ekonomista i menadžera Balkana sa sedištem u Beogradu …

Međunarodna koneferencija Limen 2016 hotel Moskva Beograd Read More »

Doc. dr Almir Šabović učestvovao na „Third Country Training Program for Balkan Countries on Capacity Building on Exploration and Evaluation of Mineral Resources 14th – 25th November 2016. Ankara – TURKEY“ u organizaciji MTA – JICA.

Tokom dvanaestodnevnog boravka u Turskoj, pored odslušanih teoretskih predavanja, obišao je nekoliko rudnika, među njima i rudnik zlata, koji je ujedno i najveći u Evropi. U okviru ovog programa predstavljena je geologija Turske, principi i postupci geološkog kartiranja, osnovna mapiranje i korištenje GPS, zatim faze istraživanja mineralnih resursa i tehnike bušenja za eksploataciju, kao i …

Doc. dr Almir Šabović učestvovao na „Third Country Training Program for Balkan Countries on Capacity Building on Exploration and Evaluation of Mineral Resources 14th – 25th November 2016. Ankara – TURKEY“ u organizaciji MTA – JICA. Read More »

Doc.dr Kemal Brkić učesnik manifestacije “Dani kriminalističkih nauka”

U okviru tradicionalne manifestacije „Dani kriminalističkih nauka“, na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, 6. i 7.10.2016. godine svečano je otvorena i održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Terorizam i teroristi-šta znamo i kako dalje?“ U radnom dijelu međunarodne naučne konferencije aktivno učešće uzeo  profesor s našeg univerziteta, doc.dr. Kemal Brkić …

Doc.dr Kemal Brkić učesnik manifestacije “Dani kriminalističkih nauka” Read More »

Doc.dr Kemal Brkić učesnik manifestacije "Dani kriminalističkih nauka"

U okviru tradicionalne manifestacije „Dani kriminalističkih nauka“, na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, 6. i 7.10.2016. godine svečano je otvorena i održana međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Terorizam i teroristi-šta znamo i kako dalje?“ U radnom dijelu međunarodne naučne konferencije aktivno učešće uzeo  profesor s našeg univerziteta, doc.dr. Kemal Brkić …

Doc.dr Kemal Brkić učesnik manifestacije "Dani kriminalističkih nauka" Read More »

Elvir Čajić – učensik Međunarodne konferencije u Cazinu

U petak, 23.09.2016. god. u prostorijama Visoke međunarodne škole Cazin održan je Prvi međunarodni naučno- stručni skup "Inovacije u obrazovanju i efikasnost nastave". Učesnici i gosti Naučno- stručnog skupa imali su priliku vidjeti i čuti prezentaciju 20 radova iz različitih naučnih oblasti.   Podteme Skupa su: 1. Uvođenje novih didaktičkih posrednika u nastavi iz pedagogije …

Elvir Čajić – učensik Međunarodne konferencije u Cazinu Read More »

Konferencija o stanju i prevenciji korupcije u obrazovnom sektoru u BiH

Više informacija o konceptu i temama konferencije možete vidjeti u agendi koju vam dostavljamo u prilogu. Troškove učešća kao i prevoza do mjesta održavanja konferencije snosi organizator (ako je to potrebno). Molimo da Vaše učešće potvrdite najkasnije do 20.09.2016.g. na email adresu: dalila@infohouse.ba Radujemo se da ćemo na ovakav način, okupljanjem svih važnih aktera u antikorupcijskom obrazovanju,  …

Konferencija o stanju i prevenciji korupcije u obrazovnom sektoru u BiH Read More »

Translate »