Author - admin

Konkurs za upis studenata na Evropski univerzitet Brčko distrikt u akademsku 2024/25. godinu

Na osnovu člana 99 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 30/09, 29/18, 16/20 i 44/22), člana 27 stav 5 Statuta i odluke Upravnog odbora broj 35-6/2024 od 25.05.2024. godine, a uz prethodno mišljenje Senata, koje je dato aktom broj 25-6/2024 od 23.05.2024. godine, Evropski univerzitet Brčko...

SVEČANO OTVORENA PRVA ZGRADA „UNIVERZITETSKOG GRADA KALLOS BRČKO“

Evropski univerzitet Brčko distrikt dana 25.04.2024. godine organizovao je veliku proslavu povodom otvaranja nove zgrade Univerziteta. Ova zgrada čini prvu završenu i useljenu zgradu u okviru megaprojekta Univerzitetskog grada „Kallos“ Brčko. Druga zgrada biće useljiva do septembra 2024. godine, a pored ove dvije izgradiće se još dodatne dvije zgrade u naredne dvije godine. Ova zgrada sazdana...

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZACIJI SEMINARA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Evropski univerzitet Brčko distrikt organizuje seminar za pripremu kandidata za polaganje pravosudnog ispita. Seminar se održava po Programu pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 11/19). Pravosudni ispit je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici, radi sticanja uslova za obavljanje poslova čije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom. Pravosudni ispit se polaže nakon...

Patologija – rezultati kolokvijuma

Broj indeksaBroj bodova044/22-FA17038/22-S14078/23-FA9071/226057/22-SI5051/23-FT5072/224011/22-FT33052/22-FA3028/22-FT3008/22-SI2050/22-FA2024/22-FT1009/22-FT0080/22-FA0045/22-FA0

Translate »
Menu