Telefonske veze ponovo u funkciji

Telefonske veze ponovo u funkciji

Obavještavamo studente i druga zainteresovana lica da su telefonske linije ponovo uspostavljene, a kvarovi otklonjeni. Kontakt telefoni su sljedeći:

1) Studentska služba

049 590 605

049 590 610

mob. 060 31 959 73

faks: 049 590 615

2) Šef studentske službe

049 590 604

3) Sekretar Univerziteta

049 590 603

mob. 060 31 959 73

4) Biblioteka

049 590 600

5) Tehnička podrška

049 590 606

mob. 060 31 959 80

Share this post

Translate »
Menu