SVEČANI PRIJEM NOVIH STUDENATA I DODJELA INDEKSA

SVEČANI PRIJEM NOVIH STUDENATA I DODJELA INDEKSA

Obavještavamo studente koji su se upisali u prvu godinu studija I, II i III ciklusa, kao i studente koji su prešli sa drugih visokoškolskih ustanova, da će na Univerzitetu biti upriličen svečani prijem u njihovu čast, kao i dodjela indeksa, dana 02.10.2023. godine s početkom u 12.00 sati.

Nastava u zimskom semestru akademske 2023/24. godine počinje dana 02.10.2023. godine, a termini održavanja nastave će biti objavljeni na web-stranici Univerziteta u odgovarajućim rubrikama, kao i na oglasnoj tabli Univerziteta.

Pozivamo sve studente Univerziteta, kao i njihove porodice, da sa nama zajedno, proslave početak nove akademske 2023/24. godine.

Svim studentima želimo mnogo uspjeha u novoj akademskoj godini.

Share this post

Translate »
Menu