Saradnja sa Austrijskim Univerzitetima

Saradnja sa Austrijskim Univerzitetima

Njemačka agencija «Deutsche welle» objavila je spisak Univerziteta iz Bosne i Hercegovine koji se priznaju u Austriji, a sa ponosom ističemo da je među priznatima i Evropski univerzitet Brčko distrikta. Naši studenti tako imaju mogućnost, ukoliko žele, da nastave studij na srodnim fakultetima u ove dvije države, odnosno da se ravnopravno uključe na tržište rada i traže posao sa diplomom našeg Univerziteta. Drugim riječima, student/studentkinja sa bilo koje godine Evropskog univerziteta Brčko distrikta mogu nastaviti školovanje u ove dvije evropske države, odnosno nastaviti master i doktorske studije.

Share this post

Translate »
Menu