Evropski univerzitet Brčko distrikt

Evropski univerzitet
Brčko distrikt

Dobrodošli

Poster Brcko

Raspisan dodatni konkurs za upis studenata u akademskoj 2020/21. godini do popune predviđenog broja

Na osnovu člana 99 stav 1 Zakona o visokom obrazovanju u Brčko distriktu („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 30/09, 29/18 i 16/20), člana 27 stav 6 Statuta i odluke Upravnog odbora broj 51-6/2020 od 29.09.2020. godine, a uz prethodno mišljenje Senata, koje je dato aktom broj 46-6/2020 od 28.09.2020. godine, Evropski univerzitet Brčko distrikt raspisuje dodatni

K O N K U R S

za upis studenata na Evropski univerzitet Brčko distrikt u akademsku 2020/21. godini

I

Raspisuje se dodatnikonkurs za upis studenata u akademsku 2020/21. godinu za I, II i III ciklus studija, a za sve studijske programe do popune broja.

II

Na prvu godinu osnovnih studija može se upisati lice koje ima završeno četverogodišnje srednje obrazovanje u Brčko distriktu ili entitetima BiH, ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Kandidat prilikom upisa zaključuje ugovor o studiranju kojim se bliže uređuju prava i obaveze tokom studiranja. Učenici koji su srednju školu završili u inostranstvu moraju prethodno da izvrše nostrifikaciju diplome. Za upis na prvu godinu dodiplomskih studija ne polaže se prijemni ispit ukoliko je broj kandidata koji ispunjavaju uslove manji od broja kandidata koji su planirani za upis. U suprotnom pismeno se polaže prijemni ispit koji obuhvata znanja iz opšte kulture i programskih sadržaja srednjeg obrazovanja.

III

Uz prijavu na konkurs kandidati dostavljaju dokumenta u originalu ili ovjerenoj kopiji (osim pod 4):

1) uvjerenje o državljanstvu;

2) rodni list;

3) svjedočanstva i diplomu o završenoj srednjoj školi, i

4) dvije fotografije za indeks.

Kandidati za upis na II ciklus studija prilažu diplomu o stečenom visokom obrazovanju, a kandidati za upis na III ciklus studija prilažu i diplomu o stečenom akademskom zvanju.

Prijave na konkurs podnose se od 1.10. do 31.10.2020. godine.

IV

Kandidati s prebivalištem na teritoriji Bosne i Hercegovine koji se upišu na prvu godinu osnovnih studija, imaju 50% popusta na ukupnu školarinu u prvoj godini.

V

Raspisuje se konkurs za upis kandidata na programe stručnog osposobljavanja pri Univerzitetskom Centru za razvoj karijere i vještina, i to sljedeće:

  1. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti streljaštva;
  2. Program stručnog usavršavanja iz oblasti menadžmenta u zdravstvu;
  3. Program polaganja ispita za sticanje osnovnih znanja iz oblasti informatike;
  4. Program dopunskog psihološko-pedagoškog i metodičkog obrazovanja;
  5. Program stručnog usavršavanja iz oblasti zdravstvene njege;
  6. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti budo vještina (Globar Martial Arts Association Hachi-O-Kai Budo Karate Do Federation Europe);
  7. Program stručnog osposobljavanja za trenere – instruktore iz oblasti sportskih disciplina (ronjenje, veslanje, skijanje, tenis, nogomet i dr.).

Ukupno trajanje programa strčnog usavršavanja iznosi između 80 i 160 sati u zavisnosti od vrste programa. Ispiti se polažu u posljednjoj sedmici svakog mjeseca tokom trajanja nastavne godine. Nakon uspješno položenih svih ispita predviđenih programom, kandidatu se izdaje uvjerenje o završenom stručnom usavršavanju, kao i certifikat.

VI

Više informacija o upisu može se naći na web-stranici Univerziteta www.eubd.edu.ba  ili na brojevima telefona 049 590 605 i 049 590 610.

KONKURS

 

 

Translate »