Prof. dr Azijada Beganlić – rezultati ispita

EKOLOGIJA I HIGIJENA RADNE SREDINE
1. 006/18-RA-       37/50- 8
2. 013/18-FT-       41/50- 9
3. 012/18-ST-       46/50- 10

ZDRAVSTVENA NJEGA U PREDIJATRIJI I GINEKOLOGIJI

1.012/16-S-       27/50- 6

Translate »