OBAVJEŠTENJE O ORGANIZACIJI SEMINARA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

OBAVJEŠTENJE O ORGANIZACIJI SEMINARA ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Evropski univerzitet Brčko distrikt organizuje seminar za pripremu kandidata za polaganje pravosudnog ispita. Seminar se održava po Programu pravosudnog ispita na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 11/19).

Pravosudni ispit je stručni ispit koji polažu diplomirani pravnici, radi sticanja uslova za obavljanje poslova čije je vršenje uslovljeno pravosudnim ispitom. Pravosudni ispit se polaže nakon sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita, propisanih zakonom i po prijavi zainteresovanog kandidata. Prijava se podnosi Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.

Share this post

Translate »
Menu