Obavještenje o nastavi – prof. dr Husejn Musić

Obavještenje o nastavi – prof. dr Husejn Musić

Obavještavaju se studenti da predavanja iz predmeta Didaktika i Savremeni didaktičko-metodički tokovi u nastavi će biti održati prema utvrđenom rasporedu (26.11.), kod prof. dr Eseda Karića.

Share this post

Translate »
Menu