NA EVROPSKOM UNIVERZITETU USPJEŠNO ODRŽAN VIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

NA EVROPSKOM UNIVERZITETU USPJEŠNO ODRŽAN VIII MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP

U petak, 26.06.2020. godine, na Evropskom univerzitetu u Brčkom uspješno je održan VIII međunarodni naučni skup na temu Evropske i evroazijske integracije – prednosti i nedostaci. Rektor Univerziteta akademik prof. dr. Nedeljko Stanković otvorio je naučni skup i pozdravio prisutne učesnike i goste. U svom obraćanju skupu podsjetio je na resurse kojima raspolažu Evropski univerzitet Brčko distrikt i Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla. Pored toga, izrazio je žaljenje što su nedavno uvedene restriktivne mjere na graničnim prelazima spriječile učesnike iz Hrvatske i Crne Gore, koji godinama učestvuju na međunarodnom naučnom skupu, da prisustvuju skupu i prezentuju rezultate svog rada.

Ove godine su učestvovala 222 autora i koautora rada iz 21 države svijeta, a objavljeni zbornik radova se sastoji od 132 rada koja su štampana u tri toma na skoro 1.500 stranica teksta. Organizatori naučnog skupa se iskreno nadaju da je akademska zajednica na ovaj način doprinijela boljem sagledavanju i mogućem rješavanju određenih problema, kao i da je uspjela ukazati na prednosti i nedostatke evropskih i evroazijskih integracija.

Poslije pozdravnog govora rektora, preko video-linka iz Sarajeva javila se Njena ekscelencija gospođa Zorica Bukinac, ambasadorica Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini. U svom obraćanju skupu izrazila je žaljenje što nije mogla lično da prisustvuju ovako važnom skupu, ali je uputila afirmativne poruke učesnicima skupa. Takođe je podsjetila na iskustva Slovenaca koja su imali na svom putu u integraciji u Evropsku uniju i naglasila da je Slovenija prošle godine obilježila 15. godišnjicu članstva u Evropskoj uniji. Istakla je pozitivne stvari i benefite članstva u Evropskoj uniji.

U toku plenarnog zasijedanja prezentovana su i dva rada sa naučnog skupa, i to autora akademika univ. prof. dr. habil. dr. dr. hc. Wolfganga Rohrbacha, na temu Međuzavisnosti (interakcije) između univerziteta i osiguravajućih društava u prošlosti i sadašnjosti, kao i akademika prof. dr Mirka Pejanovića, na temu Pretpostavke ubrzanja integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Uvodničari su održali inspirativna predavanja i izložili zaključke svojih radova, koji su i publiku podstakli da se uključi u diskusiju.

Na kraju plenarnog izlaganja, istaknutim pojedincima uručena su priznanja za njihov doprinos razvoju nauke, i to:

1. univ. prof. dr. habil. dr. dr. hc. Wolfgangu Rohrbachu za poseban doprinos razvoju nauke o osiguranju;

2. akademiku prof. dr Mirku Pejanoviću za poseban doprinos razvoju političkih nauka;

3. akademiku prof. dr. Miletu Petroviću za poseban doprinos razvoju tehničkih nauka;

4. prof. dr. Mithatu Tabakoviću za poseban doprinos razvoju medicinskih nauka, i

5. prof. dr. Draganu Bataveljiću za poseban doprinos razvoju nauke ustavnog prava.

Poslije kratke pauze, učesnici su se podijelili po tematskim sekcijama za pravne, ekonomske, političke, medicinske, pedagoške i tehničke nauke, gdje su pojedinačno prezentovali svoje radove.

Share this post

Translate »
Menu