Evropski univerzitet iz Brčkog danas je uručio još jednu donaciju

Evropski univerzitet iz Brčkog danas je uručio još jednu donaciju. Pedeset kompjutera novije generacije uručeno je srednjim školama u Brčko distriktu, Tuzli i Gradačcu. Dvadeset računara, sa kojima će biti opremljena dva kabineta, uručeno je Poljoprivredno medicinskoj školi u Brčkom, a deset su preuzeli predstavnici mješovite škole “Hasan Kikić” iz Gradačca. Po deset kompjutera dobili su još i brčanska Ekonomska škola, te gimnazija “Ismet Mujezinović” iz Tuzle.