XII Međunarodni naučni skup

XII Međunarodni naučni skup

Evropski univerzitet Brčko distrikt, Evropski univerzitet „Kallos“ Tuzla, Evropski fakulteta „Kallos“ Beograd, Fakultet za evropske pravno-političke studije u Beogradu i Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije u Beogradu sa zadovoljstvom Vas pozivaju dana 10.05.2024. godine u 11.00 sati na XII međunarodni naučni skup na temu

NASILJE

– pojavni oblici i mogući načini prevencije.

11.00                Otvaranje naučnog skupa i plenarnog zasijedanja

-Pozdravni govor rektora
-Pozdravna riječ predstavnika vlasti Brčko distrikta

11.30                Plenarna izlaganja:

1) Univ. Prof. Dr. phil. Dr. habil. rer. oec. Wolfgang Rohrbach                                                     

Gewalt gegen ältere und alte Menschen

2) Emeritus prof. dr. Mirko Kulić

Krivično delo nasilja u porodici u krivičnom pravu Republike Srbije

3) Akademik prof. dr. Vesna Vučković

Nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, krivično pravni okvir

12.15                Dodjela priznanja istaknutim naučnim radnicima

12.30                Kafe pauza

13.30                Rad po sekcijama

19.00 Svečana večera za goste i učesnike skupa u hotelu „Jelena“.

Share this post

Translate »
Menu