Diplome Evropskog univerziteta priznate u Republici Austriji

Diplome Evropskog univerziteta priznate u Republici Austriji

Diploma magistra Farmacije Evropskog univerziteta Brčko distrikt nostifikovana je na Univerzitetu u Beču, Austrija.

U prilogu objavljujemo akt o izvršenoj nostrifikaciji.

Akt o izvršenoj nostrifikaciji navedene diplome o stručnom zvanju Magistar farmacije.

Share this post

Translate »
Menu