Zaključen ugovor o akademskoj saradnji između Evropskog univerziteta i Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka

Zaključen ugovor o akademskoj saradnji između Evropskog univerziteta i Akademije za umjetnost i kulturu iz Osijeka

Zaključen ugovor o akademskoj saradnji između Evropskog univerziteta i Akademije za umjetnost i kulturu, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, čija je dekanica prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić.

Ugovor

Share this post

Translate »
Menu