Rezultati ispita – doc. dr Zoran Petrović

Osnove patologije u fizikalnoj terapiji

  1. 017/17-FT – 5
  2. 023/16-FT-5

Ginekologija i porodništvo

  1. 046/16-ST – 6

Ergonomija i medicina rada

  1. 052/18-ft – 6
  2. 067/16-ft – 6
  3. 023/16-ft – 6

 

Zaštita od zračenja

  1. 022/17-RA – 5
  2. 018/17-RA – 6

 

Upis ocjena je u ponedeljak 23.09.2019. u 13.00h.

Translate »